موسسه فرنام

قوانین کمیته اخلاق

چگونه باید فایل نتیجۀ سرقت ادبی را تفسیر کنیم؟

سلسله مقالات آموزش مقاله‌نویسی
4-چگونه باید فایل نتیجۀ سرقت ادبی را تفسیر کنیم؟
برای بررسی سرقت ادبی ابزارهای متفاوتی وجود دارد. این ابزارها...
ادامه مطلب »

سرقت ادبی چگونه اتفاق می‌افتد؟

سری مقالات آموزش مقاله‌نویسی
سری سرقت ادبی (PLAGIARISM)
3- سرقت ادبی چگونه اتفاق می‌افتد؟
بنا بر قوانین اخلاق در نشر بین‌المل...
ادامه مطلب »

سرقت ادبی چه زمان اتفاق می‌افتد؟

سلسله مقالات آموزش مقاله‌نویسی
سری سرقت ادبی (PLAGIARISM)
2-سرقت ادبی چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
در نگارش مقالات علمی آنچه همواره برای ما...
ادامه مطلب »

سرقت ادبی (پلاژیاریسم) چیست؟

سلسله مقالات آموزش مقاله‌نویسی
سری سرقت ادبی (پلاژیاریسم)
1- سرقت ادبی (پلاژیاریسم) چیست؟
دغدغۀ امروز بسیاری از کادر علمی و اجرایی مجلات، استر...
ادامه مطلب »

سیاست پیگیری و برخورد با سرقت ادبی در مجلات همکار فرنام


سیاست فرنام درباره اجرای قوانین اخلاق در نشر و پیگیری سرقت ادبی (پلاژیاریسم یا Plagiarism) شفاف است. ما سرقت ادبی (پلاژیاریسم یا Plagiarism) را ب...
ادامه مطلب »

فلوچارت کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) - موارد مشکوک به سرقت علمی

فلوچارت کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) - موارد مشکوک به سرقت علمی
فلوچارت زیر نشان می‌دهد که به پیشنهاد کمیتۀ بین‌المللی اخلاق در نشر هنگام م...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر دانشگاه تهران

راهنمای رعایت اخلاق در نشر دانشگاه تهران
انتشار مقاله در مجلۀ علمی با ساختار داوری، بخش پراهمیتی در تولید دانش است. این بخش نشان‌دهندۀ کیفیت کار...
ادامه مطلب »

فلوچارت کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) - موارد مشکوک به انتشار تکراری

فلوچارت کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) - موارد مشکوک به انتشار تکراری
الف) مورد مشكوك به انتشار تكراری در مقالۀ ثبت‌شده در دفتر مجله
منظور از ان...
ادامه مطلب »

کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)


کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)
کمیتۀ اخلاق انتشار یا COPE (The Committee on Publication Ethics)را در سال ۱۹۹۷ گروه کوچکی از ویراستاران نشریه در ا...
ادامه مطلب »

راهنمای داوری دوسو کور

راهنمای داوری دوسو کور
در سیستم داوری دوسو کور، هویت داور و نویسنده پنهان است. داور از نام نویسندۀ مقاله و نویسنده از نام داور مطلع نمی‌شود.
ب...
ادامه مطلب »

منشور اخلاقی نشریات علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور

منشور اخلاقی نشریات علمی ـ پژوهشی دانشگاه پیام نور
این منشور تعهدنامه‌ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیت‌های مربوط به انجام فعالیت‌ه...
ادامه مطلب »

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
کمیتۀ کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی
راهنمای کشوری اخلاق در ان...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (استرداد)

استرداد یا سلب اعتبار
از آنجا که استرداد مقاله در پایگاه ثبت می‌شود، می‌تواند به اعتبار محقق یا مجله در بلندمدت لطمه بزند. به همین سبب، دلا...
ادامه مطلب »

بخشنامه: قوانین ارجاع به مقالات نشریات

بخشنامه: قوانین ارجاع به مقالات نشریات
معاونان محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه/ دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور
معاون محترم تحقیقات و فناور...
ادامه مطلب »

دستورالعمل نحوۀ بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


دستورالعمل نحوۀ بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی
ریاست محترم دانشگاه
سلام‌علیکم،
احتراماً، به منظور حفظ و دفاع ا...
ادامه مطلب »

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور


دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی
ابلاغ‌شده در تاریخ یازدهم شهریور 1394 از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور
مقدمه
ب...
ادامه مطلب »

اخلاق در نشر (مسئولیت داوران)

مسئولیت داوران
1. سهیم بودن در تصمیم هیئت تحریریه
داوری هم‌طراز به سردبیر در تصمیم‌گیری و به نویسنده در بهبود بخشیدن به مقاله کمک...
ادامه مطلب »

استرداد یا سلب اعتبار


استرداد یا سلب اعتبار
استرداد (retraction) مقاله توسط مجلهٔ علمی این پیام روشن را دارد که اعتبار مقاله زیر سؤال رفته است. از آنجا که مقالهٔ مسترد...
ادامه مطلب »

معیارهای قرارگیری در لیست نویسندگان یک مقاله علمی کدامند؟

کمیتهٔ بین‌المللی ادیتورهای مجلات پزشکی (ICMJE) برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می‌کند (Authorship criteria). شخصی که هر چهار معیا...
ادامه مطلب »

اصول استقلال هیئت تحریریه


فرنام باور دارد که باید تصمیمات علمی و پژوهشی انتشارات ما فارغ از مسائل تجاری باشد. برای محافظت از استقلال، اعضای انتشارات باید با تمامی تصمیمات ه...
ادامه مطلب »