راهنمایی موقت برای متخصصان بهداشت عمومی که افراد مبتلا به COVID-19 را در مراقبت از خانه و جداسازی حیوانات خانگی یا حیوانات دیگر مدیریت می کنند

هدف:

این راهنمایی موقت برای متخصصان بهداشت عمومی است که برای مراقبت در منزل و جداسازی افراد مبتلا به COVID-19 از حیوانات خانگی یا حیوانات دیگری (از جمله حیوانات خدماتی یا کار) در همان خانه عمل می‌کنند. هدف از این راهنما تسهیل آمادگی و ایجاد شیوه‌هایی است که می تواند به مردم و حیوانات برای حفظ ایمنی و سلامت کمک کند. در این زمان ، هیچ مدرکی مبنی بر پخش ویروس COVID-19 توسط حیوانات همراه، از جمله حیوانات خانگی، بدست نیامده است. کشورها ممکن است برای این شرایط الزامات خاص خود را داشته باشد. این راهنما توصیه‌هایی را برای یک روش محافظه کارانه به دلیل خطرات ناشناخته برای حیوانات اهلی و حیوانات دیگر ارائه می‌دهد. راهنمایی‌ها بر اساس داده‌های محدود و توصیه‌های کلی در مورد پیشگیری و کنترل عفونت بیماری زونوتیکی (بیماری قابل انتقال بین انسان و حیوان) استوار است. این یک وضعیت به سرعت در حال تحول است. با دسترسی به اطلاعات جدید، راهنمایی ها به روز می شوند.

ملاحظات مربوط به بیماران COVID-19 تحت مراقبت در منزل و قرنطینه که حیوانات خانگی یا حیوانات دیگری دارند:

به مبتلایان به COVID-19 توصیه می‌شود كه به مراكز بهداشت عمومی خود بگویند كه در خانه خود حیوانات خانگی یا حیوانات دیگری دارند.

علاوه بر سایر اقدامات پیشگیری، به افراد مبتلا به COVID-19 که توسط مسئولان بهداشت عمومی مشخص شده است که به مراقبت از خانه و قرنطینه احتیاج دارند، توصیه می‌شود که تعامل با حیوانات خانگی و حیوانات دیگر را محدود کنند. به طور خاص، در حالی که این افراد علامت دار هستند، باید مانند اعضای دیگر خانواده‌ها، جدایی از حیوانات خانگی را حفظ کنند و از تماس مستقیم با حیوانات خانگی از جمله، اسنک، بوسه یا لیس زدن و به اشتراک گذاشتن غذا خودداری کنند. حیوانات خدماتی مجاز به ماندن در کنار دارندگان خود هستند.

در صورت امکان، یک عضو خانواده باید برای مراقبت از حیوانات خانگی در خانه تعیین شود. اگر فرد مورد مراقبت در منزل و قرنطینه باید از حیوانات خانگی (از جمله حیوانات خدماتی) مراقبت کند، باید اطمینان حاصل کند که قبل و بعد از مراقبت از حیوانات خانگی دست‌های خود را بشوید و در حین تعامل با حیوانات خانگی، ماسک صورت خود را بپوشد، این‌کار تا زمانی که از نظر پزشکی سالم در نظر گرفته نشده است، ادامه یابد.

فعالیت‌های عادی:

در این مرحله هیچ مدرکی وجود ندارد که حیوانات همراه، از جمله حیوانات خانگی، بتوانند COVID-19 را گسترش دهند.

هنگامی که یک فرد حرفه‌ای بهداشت عمومی از وجود یک حیوان خانگی یا حیوان دیگر در خانه شخصی که مبتلا به ویروس COVID-19 است، مطلع شود، باید آنها را به سیستم دامپزشک بهداشت عمومی (pdf) آطلاع دهد. نهاد خارجی یا سایر متخصصان بهداشت و درمان حیوانات نیز می‌توانند در جریان قرار گیرند.

دامپزشکان بهداشت عمومی کشور که در مورد حیوانات اهلی یا حیوانات دیگری که احتمالاً در معرض COVID-19 قرار گرفته اند، تماس گرفته اند می‌توانند با تماس با مرکز درمانی CDC One 24/7 با تماس با مرکز عملیات اورژانس CDC با شماره 770-488-7100 تماس بگیرند (در ایران وجود ندارد).

این یک وضعیت به سرعت در حال تحول است و اطلاعات در صورت دسترسی به روز می شوند.

منابع

اطلاعات به روز CDC در مورد COVID-19: