فرنام تمامی شکایات را جدی می‌گیرد و بنا بر باور خود به بهترین شکل ممکن تلاش می‎‌کند آن‌ها را مدیریت کند.

شاکی حتماً باید شکایت خود را در سایت ثبت یا ایمیل کند (به‌صورت مکتوب). به شکایات شفاهی رسیدگی نخواهد شد. در صورت طرح شکایت، تمامی افراد درگیر مسئله با ارسال ایمیلی از موضوع آگاه می‌شوند و فرصت کافی برای عرضۀ مدارک و شواهد به آن‌ها داده خواهد شد. شاکی باید بداند که هیچ موضوعی بررسی نمی‌شود مگر اینکه کسی که از او شکایت شده یا مؤسسۀ حامی یا محل خدمت فرد از آن آگاه شود (ممکن است شاکی نخواهد مسئله تا این مرحله پیش برود). در این مرحله سردبیر باید به نویسنده اطلاع بدهد که قصد آگاه ساختن مؤسسۀ حامی یا محل خدمت فرد را دارد؛ تا نویسنده (که از او شکایت شده) بتواند مدارک قابل‌قبول را (قابل‌قبول از نظر سردبیر) ارائه دهد.

هیئت تحریریه تمامی شکایات مرتبط با اخلاق در نشر را بررسی می‌کنند. ممکن است در موارد خاص از نظر کارشناسان این حوزه استفاده شود.

برای ثبت شکایت، لطفاً به آدرس ceo@farname.ir ایمیلی با موضوع شکایت ارسال کنید.