توافق‌نامۀ گارانتی 

 

پژوهشگر گرامی

با تقدیم ادب و احترام

شرایط گارانتی ویراستاری مقالات ویرایش‌شده توسط مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام خدمت شما تقدیم می‌شود.

مفاد گارانتی به قرار زیر است:

  • · شش ماه گارانتی ویرایش مجدد مقاله و متون صرفا از نظر نگارشی است. در صورتی که داوران مجله و شخص سفارش‌دهنده به بیش از 3 درصد تعداد لغات مقاله به صورت کتبی ایرادهای نگارشی وارد کنند، مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام خود را موظف به بررسی مورد ذکرشده می‌داند و ایرادات داوران را بررسی می‌کند. اگر این ایرادها مبنای علمی داشته باشند و بر پایۀ اصول پذیرفته‌شدۀ نگارش فارسی و انگلیسی باشند، کل مقاله مجددا رایگان ویرایش خواهد شد. اگر ایرادهای داوران (همان‌طور که بعضا مشاهده می‌شود) از نظر ویراستاران صحیح نباشند، نامه‌ای از طرف فرنام به شما تحویل داده می‌شود و علت اشتباه داوران با ذکر دلیل بیان خواهد شد. این نامه یک گواهی معتبر از مؤسسۀ کانادایی برای زبان انگلیسی و یک گواهی معتبر فارسی با استانداردهای فرهنگستان ادب فارسی برای متون فارسی خواهد بود. 
  • · اگر ایرادهای متن طبق فرمول محاسبه‌شدۀ فرنام بیش از 10 درصد باشد، کل هزینۀ ویرایش مرجوع خواهد شد و در صورت تمایل شما مقاله مجددا ویرایش خواهد شد.
  • ·  لازم به ذکر است که فرنام مسئولیت هرگونه دخل و تصرف در فایل ویرایش‌شده را به عهده نخواهد گرفت و اگر طی شش ماه مدت گارانتی متن مقاله تغییر کند و با متن اولیۀ آرشیوشدۀ شرکت مغایرت داشته باشد، مشمول این گارانتی نخواهد شد. البته این مورد صرفاً شامل جملات و پاراگراف‌هایی می‌شود که به مقاله اضافه شده است و متن قبلی و پایه قطعاً تحت گارانتی است.
  • · مسئولیت محتوای علمی مقاله و ایرادهای علمی احتمالی داوران بر عهدۀ نویسنده است.
  • · این گواهی با حفظ شروط فوق معتبر و قابل‌پیگیری است و نویسندگان برای مطلع شدن از تغییرات این گواهی باید به همین صفحه مراجعه کنند.
  • · حق ایجاد تغییرات برای مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام محفوظ است.