پژوهشگر گرامی

با تقدیم ادب و احترام

شرایط گارانتی ویراستاری مقالات ادیت شده توسط موسسه دانش گستر فرنام خدمت شما تقدیم می گردد.

مفاد گارانتی به قرار زیر است

  • شش ماه گارانتی ادیت مجدد مقاله و متون صرفا از جهت نگارشی است. در صورتی که داوران مجله و شخص سفارش دهنده، ایرادات نگارشی به بیشتر از سه درصد تعداد لغات مقاله را به صورت کتبی وارد کنند. موسسه دانش گستر فرنام خود را موظف به بررسی مورد ذکر شده می داند و ایرادات داوران را بررسی می کند. اگر ایرادات وارد شده، مبنای علمی داشته و بر پایه اصول مورد پذیرش نگارش فارسی و انگلیسی باشد کل مقاله مجددا رایگان ادیت خواهد شد. اگر ایرادات داوران (همانطور که بعضا نیز مشاهده می شود) از نظر ویراستاران صحیح نباشد، نامه ای از طرف فرنام به شما تحویل داده می شود و علت اشتباه داوران با ذکر دلیل بیان خواهد شد. این نامه یک گواهی معتبر از موسسه کانادایی برای زبان انگلیسی و یک گواهی معتبر فارسی با استانداردهای فرهنگستان ادب فارسی برای متون فارسی خواهد بود. 
  • اگر ایرادات متن طبق فرمول محاسبه شده فرنام بیشتر از 10 درصد باشد کل هزینه ادیت مرجوع خواهد شد و درصورت تمایل شما مقاله مجددا ویرایش خواهد شد.
  • لازم به ذکر است که فرنام مسولیت هرگونه دخل و تصرف در فایل ادیت شده را به عهده نخواهد گرفت و اگر طی شش ماه مدت گارانتی متن مقاله تغیر کند و با متن اولیه آرشیو شده شرکت مغایرت داشته باشد مشمول گارانتی فوق نخواهد شد. البته این مورد صرفا شامل جملات و یا پاراگراف هایی می شود که به مقاله اضافه شده باشند و متن قبلی و پایه قطعا تحت گارانتی می باشد.
  • مسولیت محتوای علمی مقاله و ایرادات احتمالی علمی داوران بر عهده نویسنده است.
  • این گواهی با حفظ شروط فوق معتبر و قابل پیگیری است و نویسندگان برای مطلع شدن از تغییرات این گواهی باید به همین صفحه مراجعه کنند.
  • حق ایجاد تغییرات برای موسسه دانش گستر فرنام محفوظ است