موسسه فرنام

تماس با ما

نشانی

موسسه فرنام
تهران، بزرگراه حقانی، بعد از اتوبان مدرس، پلاک 13 | کدپستی:1518857613
اپراتور
021-88-888-615
تلفن واحد نشریات
021-88-888-615
تلفن واحد ویراستاری و ترجمه
0998-100-2178
تلفن واحد مالی
0998-100-2183


تلگرام موسسه: @Farnameinc (+989331502100)

پست الکترونیک


روابط عمومی
info [at] farname [dot] ir

واحد نشریات
inc [at] farname[dot] ir

واحد ارتباط با مشتریان
crm [at] farname [dot] ir

واحد ویراستاری و ترجمه
edit [at] farname [dot] ir

واحد آموزش و ارزیابی
edu [at] farname [dot] ir

ارسال پیام