سلسله مقالات آموزش مقاله‌نویسی

سری سرقت ادبی (پلاژیاریسم)

1- سرقت ادبی (پلاژیاریسم) چیست؟

دغدغۀ امروز بسیاری از کادر علمی و اجرایی مجلات، استرداد (RETRACTION) دست‌نوشته‌ها و مقالات چاپ‌شدۀ آنهاست. افزایش امکان دسترسی و تسهیل این امر، نه تنها امکان انجام تخقیقات را ساده کرد، بلکه امکان انجام تخلفات را نیز به همان میزان افزایش داد. در همین راستا بر میزان استرداد مقالات نیز افزوده شد. همین امر موجب شد که دست‌اندرکاران نشر در پی راهی برای جلوگیری از این امر باشند. یکی از این راه‌ها بررسی متون ارسالی برای مجله از لحاظ شباهت به مقالات چاپ‌شده است. به این کار، بررسی سرقت ادبی (پلاژیاریسم) مقاله گویند. 

امروزه امکانات بسیاری برای بررسی مقالات از لحاظ شباهت به مقالات دیگر وجود دارد (بررسی پلاژیاریسم). شباهت بیش از حد مقالات به عناوین پیش‌تر چاپ‌شده به معنای سرقت ادبی  (دزدی علمی) یا (PLAGIARISM) است. سرقت ادبی به معنای استفاده از مطالب دیگران بدون استناد به آنها و استفاده از روش صحیح ارجاع‌دهی است. باید توجه داشت که این امر برای نویسندگان غیرانگلیسی زبان، که تلاش دارند به زبان انگلیسی مقالۀ خود را به چاپ برسانند و برای جلوگیری از خطاهای زبانی از جملات نویسندگان دیگران استفاده می‌کنند، شایع‌تر است. 

اگر به نگارش مقالات علمی علاقه‌مند هستید، توجه شما را به این سلسله مقالات جلب می‌کنیم. 

باید توجه داشته باشید که آگاهی شما از ماهیت سرقت ادبی (دزدی علمی یا همان پلاژیاریسم) به شما کمک خواهد کرد که از آن اجتناب کنید. اجتناب از این امر نه تنها به دلایل اخلاق اهمیت دارد بلکه برای خود شما به عنوان پژوهشگر حیاتی است. زیرا حیات زندگی پژوهشی شما به این امر وابسته است. ناآگاهی از این امر موجب می‌شود شما اشتباهاتی مرتکب شوید که در نهایت برای شما گران خواهد بود. 

ارتکاب به سرقت ادبی (دزدی علمی یا همان پلاژیاریسم) موجب خواهد شد شما با عواقبی سخت روبرو شوید که گاهی این امر می‌تواند به ازدست رفتن مدرک تحصیلی و حتی در پی آن شغلتان شود. 

از آنجا که درصورت آگاهی از این امر اصولا گزارش تخلف به معاونت پژوهشی دانشگاه محل تحصیل یا صدور مدرک نویسنده و در نهایت وزارتخانۀ مربوطه (وزارت علوم و یا وزارت بهداشت) می‌انجامد، باید در هنگام انجام تحقیقات خود بسیار دقیق عمل کنیم. با رعایت قوانین و اجتناب از زیر پا گذاشتن آنها می‌توانیم پژوهش‌های خود را بی دغدغه انجام دهیم.