کمیتهٔ بین‌المللی ادیتورهای مجلات پزشکی (ICMJE) برای نویسندگی یک مقاله چهار معیار را مطرح می‌کند (Authorship criteria). شخصی که هر چهار معیار را داشته باشد می‌تواند ‌عنوان Author یا نویسنده را بگیرد. این معیارها عبارت‌اند از:

1.        مشارکت قابل‌توجه (substantial contribution) در طراحی مطالعه (Concept & Design) یا جمع‌آوری داده‌ها یا تحلیل و تفسیر آن‌ها (پس معیار اول شامل سه بخش است که مشارکت در هرکدام از این سه بخش برای کسب معیار اول کافی است.)

2.      نوشتن نسخهٔ اول مقاله یا اصلاح آن به صورت قابل‌توجه و تأثیرگذار از نظر علمی (علمی و نه ادبی!)

3.     تأیید نسخهٔ نهایی مقاله (تمام متن مقاله باید خوانده شود و کل پروژه مورد تأیید نویسنده باشد.)

4.      توافقی که طی آن هر گونه سؤال در مورد یکپارچگی و دقت پروژه قبلا بررسی و حل شده باشد و هر نویسنده‌ای نقش دیگران را در این پروژه بداند.

 

نکته: در مورد نویسندۀ اول قانون خاص و ویژه‌ای وجود ندارد، ولی معمولا فردی نویسندۀ اول است که بیشترین درگیری فیزیکی (جمع‌آوری داده‌ها و نوشتن نسخۀ اول مقاله و...) را در پروژه داشته باشد، مانند دانشجو. استاد راهنما نیز معمولا به‌عنوان اسم آخر قرار می‌گیرد، گاه نیز نویسندۀ رابط معرفی می‌شود، زیرا فرض بر اشراف وی بر کل موضوع و قدرت پاسخگویی به سؤالات کارشناسان و داوران است.

به صورت کلی در یک مقالۀ انگلیسی‌زبان، هرچه از سمت چپ به راست در لیست نویسندگان حرکت کنیم، درگیری فیزیکی فرد در پروژه کمتر و مرتبهٔ علمی او بیشتر می‌شود.

به نقل از کانال scientometric