روش اجرایی دیوار آب‌بند سد کرخه، تجربیات ارزشمند گروهی است که با همتی بزرگ، در برابر مشکلات بسیار، موفق شدند پروژه عظیم و بی‌نظیر سد کرخه را به انجام دهند.

مهندس فریدمهر در این پیشگفتار کتاب آورده‌اند:

پیشگفتار
دیوارهای آب‌بند مهمترین بخش کنترل تراوش آب از سیستم فنداسیون در سدهای خاکی هستند. نظر به حفاری‌های عمیق و میان‌کنش دیوار آب‌بند و خاک اطراف آن، ساخت دیوار آب بند یکی از پیچیده‌ترین مراحل سدسازی است. در این کتاب سعی‌ کرده‌ام با در نظر گرفتن اهمیت سدها در تامین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی برق آبی، موقعیت قرارگیری نسبت به مناطق مسکونی پایین‌دست و خسارات اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکست سد و همچنین بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب و آبگرفتگی در کشور، مخصوصا استان خوزستان، در خصوص نحوۀ اجرایی دیوار آب‌بند توضیحاتی کاملی ارائه دهم زیرا استحکام و پایداری ‌سدها بسیار حائز اهمیت و وابسته به سیستم آب‌بند آنهاست.
در این کتاب ابتدا به بررسی تاریخچه دیوارهای آب‌بند و روش‌های متداول ساخت و اجرای آنها پرداختم. سپس در فصل دوم مشخصات، ویژگی‌ها و مصالح مصرفی در دیوار آب‌بند مانند گل حفاری و بتن پلاستیک مورد بحث و بررسی قرار دادم. باتوجه به اینکه حفاری دیوارهای آب بند نیاز به ماشین آلات و تکنولوژی های اجرایی خاص دارد، در فصل سوم به بررسی دستگاه هیدرو فرز "BS-System" متعلق به شرکت Bauer آلمان که به صورت گسترده در پروژه‌های سدسازی کشور استفاده می‌شود، پرداختم. در فصل چهارم و پایانی کتاب به بررسی تجربیات اجرایی دیوار آب‌بند سد کرخه با محوریت موضوعاتی مانند طرح‌های بتن پلاستیک، پدیده فرار گل حفاری، پدیده جوشش و تحلیل تراوش پی و بدنه سد، پرداختم.
همچنین از زحمات پرسنل زحمتکش سد و نیروگاه کرخه و سازمان آب و برق خوزستان که با مرور اثر و اظهار نظر دربارۀ متن کتاب، وضعیت علمی آن را بهبود بخشیدند صمیمانه قدردانی می شود.
                                                                     

 

 ویرایش کتاب آب‌بندی سد کرخه

 

فرنام افتخار همکاری با این گروه قدرتمند را بدست آورده و افتخار می‌نماید که در کنار نویسندۀ محترم کتاب روش اجرایی دیوار آب‌بند در سدهای خاکی، ویرایش ادبی آن را انجام داده است.

موسسۀ فرنام با داشتن کادری توانمند در امور چاپ و انتشار کتاب همراه مشتریان خود است. فرنام در تمامی مراحل چاپ اعم از ویرایش (ادبی و علمی)، مقابله (تطابق با متن اصلی به زبان‌های مختلف)، بازنویسی متن، صفحه‌آرایی (با نرم‌افزار Word و InDesign) و طراحی جلد در خدمت شماست.