فرنام با کمک سرمایه‌گذاران، دیگر ناشران، کتابخانه‌داران و کلیۀ فعالان حوزۀ انتشار مجلات علمی ـ پژوهشی همکاری می‌کند تا سیاست‌هایی را برای کمک به مشتریان حقیقی و حقوقی خود و موقعیت فرنام در مورد مسائل اساسی ایجاد کند. در زیر فهرستی از این سیاست‌ها را مشاهده می‌کنید.

چنانچه در این سیاست‌ها مغایرتی مشاهده کردید یا دربارۀ آن‌ها نظری دارید، به طور مستقیم به مدیرعامل فرنام ایمیل بزنید ( ceo@farname.ir )

 

آرشیو دیجیتالی قوانین کمیته اخلاق
  استرداد