تنها در هفته آخر دی ماه  1396 بیش از 50 مقاله برای بررسی سرقت ادبی، دریافت گردید. فاصله دریافت سفارش تا انجام سفارش به کمتر از 3 ساعت رسیده و تنها سفارشاتی که بعد از ده شب، ثبت شوند، تا 9 صبح فردا پاسخ داده خواهند شد. باقی سفارشات بررسی سرقت ادبی مقالات انگلیسی، در لحظه و اکثرا در کمتر از 20 دقیق انجام خواهد شد.

موسسه دانش گستر فرنام، خود را متعهد به توضیح و تفسیر نتایج سرقت ادبی دانسته و در صورت نیاز نویسنده، بدون دریافت هیچگونه هزینه اضافه، نتایج را تحلیل و بصورت گزارش، به سفارش دهنده ارسال خواهد کرد.