امیدوارم به درد بخورد

صدای مرحوم علی‌اکبر خان دهخدا در آخرین روزهای زندگی که در آن به شرح مختصری از چهل سال تلاش برای جمع‌آوری «لغت‌نامه» می‌پردازد و فروتنانه آرزو می‌کند: «امیدوارم به درد مملکت بخورد.»

 

 

 

دانلود صدای مرحوم دهخدا