اولین جلسه از مجموعه هم‌اندیشی سردبیران دانشگاه تهران به دعوت مدیریت محترم نظارت ارزشیابی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر محمدرضا نقوی و با حضور مدیران مسئول و نمایندگان موسسه فرنام در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران برگزار شد. 

بعد از برگزاری موفق چهار جلسه هم‌اندیشی سردبیران مجلات دانشگاه تهران در سال 1397، اولین جلسه از مجموعه جلسات همفکری و هم‌اندیشی مجلات دانشگاه تهران در سال 1398با موفقیت به پایان رسید. 

در این جلسه از 30 سردبیر برتر مجلات دانشگاه تهران دعوت شد تا در جلسۀ هم‌اندیشی و تبادل نظر درخصوص مجلات این دانشگاه شرکت کنند. 

بررسی وضعیت مجلات، ارزیابی مجلات، مرور قوانین روز نشر بین‌المللی، صحبت دربارۀ مشکلات و ارائۀ راه‌حل‌ها و مباحثی چون مشکلات پیش‌رو بعد از تحریم‌ها، نحوه زمان‌بندی انتشار و مدیریت منابع مالی به بحث گذاشته شد. 

امیدواریم که بتوانیم در کنار دانشمندان ایرانی و در راستای انتشار صحیح مقالات، آنگونه که آیندگان به آن استناد کنند، به ارتقا جایگاه علمی ایران کمک کنیم.