قیمت‌گذاری

مؤسسهٔ دانش‌گستر فرنام با مجلات علمی ـ پژوهشی همکاری می‌کند و نوع خدماتش بر مبنای تفاهم‌نامهٔ امضاشده میان مؤسسه و مجله یا  صاحب‌امتیاز مجله متفاوت است.  

 

سیاست فرنام برای قیمت‌گذاری خدمات خود به سه شکل است:

 

-   اگر مدیریت کل مجله به فرنام سپرده شود خدمات این مؤسسه رایگان خواهد بود.

 

-  اگر مجله‌ای تنها به خدمات فنی این مؤسسه نیاز داشته باشد، می‌تواند از میان‌بسته‌های خدماتی این مؤسسه استفاده کند. قیمت‌گذاری این بسته‌ها به نسبت تیم فراهم‌کنندهٔ خدمات و زمان صرف‌شده برای آن‌ها متفاوت خواهد بود.

 

-  فرنام همچنین خدماتی را به شکل تکی ارائه می‌دهد که قیمت آن‌ها با قیمت مندرج در بسته‌ها متفاوت است.

 

فرنام خدمات خود را بر پایهٔ کیفیت و امانتداری ارائه می‌دهد.