فرنام از هرگونه دسترسی آزاد به مطالب علمی حمایت می‌کند و معتقد است برای از بین بردن مرزهای دانش می‌باید فارغ از هرگونه

پیش‌داوری یا غرض‌ورزی همگان دست‌به‌دست یکدیگر دهند تا با یاری دانش دنیایی بهتر برای بشر ساخته شود.

 

تمامی مجلاتی که با فرنام همکاری دارند دارای دسترسی آزاد هستند و تحت لیسانس کریتیو کامنز فعالیت می‌کنند (CC BY 4.0).

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.