برای مجلاتی که داوری سیستم دو سوکور استفاده می‌کنند:

در سیستم داوری دو سوکور، هویت داور و نویسنده پنهان است. داور از نام نویسنده مقاله مطلع نمی‌شود و نویسنده از نام اشخاصی که داوری مقاله وی را انجام می‌دهند.

برای انجام این نوع داوری، مجله باید روندی را ایجاد کند که در آن ارسال کننده مقاله، فایل نهایی بدون نام نویسندگان را ایجاد نموده و برای مجله ارسال کند. در چنین حالتی معمولاً سفارش دو نوع فایل به نویسنده داده می‌شود.

فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان

یک فایل حاوی عنوان مقاله به همراه نام و آدرس کامل نویسندگان دریافت می‌شود. ترتیب نویسندگان اهمیت دارد. در برخی مجلات این روند با گرفتن دو نوع فایل اصلی مقاله بصورت فایل حاوی نام نویسندگان و فایل بدون نام نویسندگان توضیح داده می‌شود.

موسسه فرنام هر دو حالت را پیشتبانی کرده، اما پیشنهاد می‌کند، سردبیران از نسخه اصلی بدون نام و فایل حاوی عنوان و نام استفاده کنند.

 

فایل حاوی نام نویسندگان را بدقت بررسی کنید. این فایل که به نام "صفحه عنوان" نیز شهرت دارد، باید شامل اطلاعات ذیل باشد.

 

عنوان مقاله

همه اسامی نویسندگان به ترتیب

همه آدرس های نویسندگان به ترتیب نام درج شده و آدرس ایمیل ها

سپاسگزاری ها

تعارض در منافع

مشخص بودن نویسنده مسئول و طریقه ارتباط با ایشان

 

دقت کنید، مقاله ی Anonymised

لطفا قبل از ارسال هر گونه اطلاعات شناسایی مانند نام و نام مستعار را از دست نوشته خود حذف کنید.