این محصول به دانشگاه شما کمک میکند تا میزان انتشارات علمی اعضای هیات علمی خود را بر اساس معیارهای استاندارد h-index، citation و ... استخراج نموده و بصورت یک بانک منسجم مورد استفاده قرار دهید.

این سامانه، در حقیقت نسخه سطح بالاتری از سامانه نشریات علمی می باشد. در این سامانه ماژول های دریافت مقالات حذف گردیده و ماژول های بررسی و تحلیل آماری اضافه گشته است. این سامانه با ارزیابی متادیتا وردی از سامانه مدیریت یکپارچه مجلات فرنام، به تحلیل هوشمند داده ها می پردازد. خروجی این سامانه بصورت نمودارها، جداول و در برخی موارد تحلیل های است که روند رشد و گسترش دانش را بصورت Real Time نشان میدهد.

اطلاعات اعضای هیات علمی یک بار وارد سامانه می شوند. مهمترین بخش شماره نویسنده در مرجع دلخواه است که باید وارد شود. به عنوان مثال برای Scopus شماره Scopus Author ID، برای Web of Science ISI شماره ResearcherID و برای Google Scholar شناسه نویسنده وارد می شود. سامانه در پشت زمینه به صورت خودکار اطلاعات آماری علم سنجی اعضا را استخراج و ذخیره می کند. این کار با فواصل زمانی مرتب تکرار می شود تا آمار علم سنجی اعضای هیات علمی همواره بروز باشد.

 در این سامانه با جمع آوری متادیتا ها، ارزیابی نرخ چاپ مقالات افراد مشغول در دانشگاه و همینطور نشریات محاسبه می گردد. با تحلیل داده ها می توان به شاخص های علم سنجی دست یافت و همین طور حوزه گسترش دانش را از نظر محدوده جغرافیایی مشخص نمود. در نهایت این سامانه به مدیران موسسات و دانشگاه ها و وزارت خانه ها کمک می کند که جامعه زیر گروه ایشان به کدام حوزه دانش گرایش بیشتری داشته و در کدام حوزه موفقیت های لازم را کسب نکرده اند. سرمایه گذاری علمی به کدام سمت در جریان است و در کدام قسمت ها نیاز به کمک و پشتیبانی وجود دارد. دانشمندان زیرگروه ایشان چه کسانی هستند و چه افرادی در حوزه تولید علم موفق نبوده اند. 

 

معیارهای مورد پشتیبانی

 

1.       Paper Count

2.       H-Index (Hirsch Index)

3.       Citations

4.       H-Index (excluding self citations)

5.       H-Index (excluding book citations)

6.       H-Index (excluding author citations)

7.       Citations per paper

8.       ...

مجموعه های مرجع مورد پشتیبانی

 

1.       Scopus.com

2.       Google Scholar

3.       Thomson ISI

 

ویژگی های سامانه علم سنجی فرنام

1.      قابلیت پشتیبانی از چند ده هزار عضو هیات علمی در آن واحد

2.      جستجوی بلادرنگ با فناوری سولار + نود

3.      قابلیت افزودن و مدیریت دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقاتی، مقطع و رشته به میزان نامحدود

4.      قابلیت ورود خود اعضای علمی و اصلاح اطلاعات (علاوه بر کارشناسان سامانه)

5.      کاملا خودکار با قابلیت با قابلیت پوشش دادن خطاهای سایت مجموعه و تکرار عملیات در صورت شکست

 

6.       قابلیت تنظیم بسامد دریافت اطلاعات از سایت مرجع