هیچ کس  کتاب و جزوه پر غلط را دوست ندارد. 

تذکر مهم: اگر عجله دارید، اگر چاپ کتاب شما دیر شده است! به موسسه فرنام مراجعه نکنید. ویراستاران موسسه، زمان را فدای کیفیت نخواهند کرد. 

  

  •  ویراستاری ادبی سطوح مختلفی دارد. برای استفاده از سطوح مختلف ابتدا طرح های متفاوت را از تب های پایین مطالعه کنید و سطح مورد نظر را انتخاب کنید.

 

  • برای قیمت گذاری، عکس های کتاب را حذف نموده تا حجم کتاب به حداقل برسد و سپس اقدام به آپلود فایل برای تعیین قیمت کنید. 

 

  • موسسه فرنام، از ابتدای ویراستاری هر سطح، تا پایان صفحه آرایی، همراه نویسندگان محترم خواهد بود. از ابتدای کار تا انتهای کار تعامل بین ویراستاران و نویسندگان بدیهی بوده و فایل چندین بار بین موسسه و نویسنده رد و بدل خواهد شد. 

 

  •  لطفا تا بررسی و تایید پرداخت توسط کارشناسان موسسه، پرداخت انجام ندهید.  مبالغ بالاتر از دو میلیون تومان، به صورت اقساط شش ماهه دریافت می گردد. 

 

  • کلیه کارها دارای 95 درصد گارانتی عودت وجه می باشند و چنانچه بیش از 5 درصد متن دارای ایرادات فنی باشد، کلیه وجوه عودت داده می شود.