برای ساخت XMl پابمد کافیست آخرین فایل Word که نسخه چاپی از روی آن ساخته شده است را همراه با نسخه PDF برای ما ارسال کنید. 

کارشناسان ما، فایل های XML را مطابق استانداردهای پابمد تهیه کرده، در سامانه پابمد آپلود می نمایند و شما بعد از بروز رسانی سرور، فایل ها خود را در وب سایت پابمد مشاهده خواهید نمود