نمایه‌سازي یا به اضلاح Indexing روشي است، براي ثبت مقالات و اطلاعات مجلات در پايگاه‌هاي داده‌هاي علمي معتبر. مسيري که به نويسندگان و ناشران امکان افزايش رويت پذيري مقالات‌شان را اعطاء مي‌کند، که به ارتقاي امکان ارجاع‌پذيري مقالات و در نهايت افزايش ضريب نفوذ مقاله و نشريه مي‌انجامد. در نهایت این مهم، منجر به افزایش ضریب نفوذ مجلات گشته و یاعث ارتقا جایگاه علمی پژوهشی آن در جهان می گردد. 

پایگاه های علمی بسیار بزرگی در جهان وجود دارند که محتوای علمی مقالات منتشر شده در نشریات را در خود نمایه کرده و آنها را به صورت آسان نری به محققین ارائه میدهند. این نمایه سازها با افزایش احتمال دیده شدن مقالات توسط دیگر نویسندگان در فضای وب، احتمال خوانده شدن و ارجاع به مقاالت را نیز افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش رضیب نفوذ مجالت علمی میشوند. رعایت قوانین نشر، چاپ به موقع و انتشار مقالات با کیفیت علمی بالا، نقش بسیار مهمی در پذیرش مجلات در پایگاه های علمی دارد.

برهمین دیدگاه، موسسه دانش گستر فرنام نيز استفاده از پرنسل مجرب و تجربه چندین ساله درباره نمایه سازی، با تأکيد بر نمايه‌سازي دقيق و اصولي نشريات در اين زمينه فعالیت می کند و تشریات را در پايگاه‌هاي عمومي و تخصصي، همچون SI Web of Science, PubMed, Scopus, EMBASE, EBSCO, Copernicus, DOAJ, Google Scholar, etc و... نمايه مي‌نمايد. این مهم با توجه به طی تمام مراحل استاندارسازی مجله صورت پذیرفته و به نحوی ارتباط مستقیمی با مدیریت پایگاه و اجرای روش های مدیریت اختصاصی موسسه دارد. 

 

نمایه سازها بر اساس قوانین کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور به دو دسته نمایه سازهای داخلی و نمایه سازهای خارجی تقسیم می گردد. 

نمایه سازهای داخلی: در سطح هر کشور فعالیت می کنند و حیطه بررسی آنها مجلات داخلی می باشد. ازین دسته پایگاه ها می توان به 

پایگاه استنادی جهان اسلام یا به اختصار ISC

پایگاه ایران مدکس (IranMedex) که اکنون به سامانه دانش گستر برکت تغییرنام داده است. 

بانک اطلاعات نشریات کشور که به اختصار مگ ایران (Magiran) خوانده می شود.

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: SID.ir | بانک نشریات فارسی

 

اشاره نمود. پایگاه استنای جهان اسلام، مجلات را بر اساس مجوز نشریه اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران و یا وزرات علوم نمایه سازی می نماید. دو پایگاه دیگر بر اساس مجوز وزارت ارشاد، مجلات را نمایه سازی می نمایند. 

نمایه سازهای خارجی: در سطح بین المللی فعالیت می کنند و حیطه بررسی آنها مجلات علمی به زبان انگلیسی می باشد. 

PubMed. 

Medline

Web of Science (WOS):  ISI.  Databases Bibliographic Elsevier

EMBASE

SCOPUS

Medicus Index EMRO-WHO

Index Copernicus

DOAJ

(EBSCO (Complete Search A

 

بخشی از نمایه سازهای خارجی می باشند که در قسمت مقالات آموزشی طریقه نمایه شدن یک مجله در هر یک به صورت تفصیلی آموزش داده شده است.