ویرایش مقاله انگلیسی با موفقیت انجام شد.

ضمن تبریک به نویسندگان دانشمند این مقاله، خوشحالیم که توانستید، در چهارمین مجله معتبر دنیا در زمینه بیومدیکال و سومین مجله معتبر دنیا در زمینه مهندسی پزشکی، مقاله خود را به چاپ برسانید. بی‌شک ویرایش مقاله انگلیسی، تنها بخش کوچکی از این کار بزرگ بوده است. امیدواریم در آینده نیز، همچنان پرچم کشورمان را بر فراز تمام قله‌های علمی ایران، بر افراشته ببینیم. 

مقاله مورد نظر در مجله Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology به چاپ رسیده است.

 

 

ویراستاری مقاله انگلیسی

 

به بهانه چاپ این مقاله، بد نیست به بررسی مجله  Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology بپردازیم و اطلاعات مختصری درباره آن ارائه دهیم.

 

این مجله از سال 1973 منتشر شده و تا به حال چندین بار نام آن تغییر کرده است.

 

 

Currently known as:

  • Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology: An International Journal (2013 - current)

Formerly known as

  • Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology (1994 - 2012)
  • Biomaterials, Artificial Cells and Immobilization Biotechnology (1991 - 1993)
  • Biomaterials, Artificial Cells and Artificial Organs (1987 - 1990)
  • Biomaterials, Medical Devices, and Artificial Organs (1973 - 1986)

 

 

 

در ابتدا به سراغ پایگاه Scimago Journal & Country Rank  رفته و نام مجله را جستجو می‌کنیم.

جستجو مجله در پایگاه SJR

 

اطلاعات زیر اولین نوع اطلاعاتی است که در دسترس قرار می‌گیرد.

 

Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology

Country United States
31
H Index
Subject Area and Category Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
Biotechnology

Engineering
Biomedical Engineering

Medicine
Medicine (miscellaneous)

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
Pharmaceutical Science
Publisher Informa Healthcare
Publication type Journals
ISSN 2169141X, 21691401
Coverage 2013-ongoing

 

 بهتر است برای اطمینان ISSN مجله را با ISSN مجله هدف مطابفت دهید. همان طور که ملاحضه می‌کنید، این نشریه در سه سرشاخه بیوشیمی و ژنتیک، مهندسی پزشکی، داروسازی و داروشانسی ارزیابی می‌گردد. 

مجله، هویت آمریکایی داشته و زبان نشر، انگلیسی آمریکایی است.

بد نیست نگاهی هم به فراز و نشیب‌های این مجله قدیمی داشته باشیم.

 

نمودار میانگین استناد به هر مقاله (نسبت به تمام مقالات مجله)

نمودار استناد به هر مقاله

 

اطلاعات این نمودار، به ارزیابی شاخص تعداد استنادات دریافت شده در یک مجله، تقسیم بر تعداد کل اسناد منتشر شده در این مجله می‌پردازد.به بیان ساده تر : چند نفر به مقالات ما استناد کرده‌اند، نسبت به تمام مقالاتی که در یک بازه زمانی مشخص، چاپ کرده‌ایم و قابل استناد بوده است. به زبان سادۀ ساده، ما چقدر مشهوریم؟

این اطلاعات هر دو سال، هر سه سال و هر چهار سال یکبار بررسی می‌شوند. در سال 2017، تامسون رویترز، تصمیم گرفت که از سال 2018، این شاخص را در معیار 5 ساله نیز محاسبه کند. این نمودار نشان می دهد که تکامل میانگین تعداد دفعات اسناد منتشر شده در یک مجله در دو، سه و چهار سال گذشته در هنگام بررسی در سال جاری چقدر بوده. خط آبی پر رنگ یا خط دو ساله معادل فاکتور علم سنجی ضریب تاثیر مجله یا journal impact factor ™ (Thomson رویترز) است.

در مقالات آتی به بررسی این مجله در پایگاه WOS نیز خواهیم پرداخت، همچنین سعی خواهیم کرد نشان دهیم دیگر مشخصات این مجله در JCR چه معنایی دارد.

 

سرویس ویرایش Native موسسه دانش گستر فرنام، همواره در تلاش است با بروز رسانی اطلاعات خود، بهترین نوع ویرایش نیتیو مقالات را بر اساس جدیدترین استانداردهای مجلات روز دنیا ارائه دهد. 

 

نگارش شده توسط سرویس تولید محتوا موسسه دانش گستر فرنام