ویراستاری مقاله فارسی - ویرایش مقاله

 

 

ویراستاری فارسی مقاله  تحویل سفارش دهنده گردید.این مقاله در مجله پزشکی قانونی ایران، موفق به دریافت نامه پذیرش شده است.

 

تصویر ویراستاری فارسی مقاله علمی پژوهشی در زمینه پزشکی قانونی

 

سطح ویراستاری ادبی مقاله علمی، ویراستاری فنی است.

1. این ویراستاری مقاله شامل یک‌دست کردن رسم‌الخط کلمات مقاله فارسی است؛ به عنوان مثال، عبارت‌هایی مانند «میرساند»، «بسمه تعالی»، «اینجانب»، «بعرض» و «حضرتعالی» را به صورت درست آن‌ها، یعنی «می‌رساند»، «باسمه تعالی»، «این جانب»، «به عرض» و «حضرت عالی» در ویرایش مقاله درست گردیده است.

 2.  این ویراستاری مقاله شامل اصلاح غلط‌های املایی موجود در مقاله است؛ به عنوان مثال‌، کلمه‌هایی مانند «درخاست» و «استحظار» را به صورت «درخواست» و «استحضار» در ویرایش مقاله درست گردیده است.

 3. این ویراستاری مقاله  شامل کنترل پاراگراف‌بندی متن مقالات است؛ یعنی اینکه چه جمله‌هایی را در کنار هم و در یک پاراگراف قرار بدهیم. همان‌طور که می‌دانیم در یک کتاب، جمله‌هایی که یک مفهوم یا مثال خاص را توضیح می‌دهند، باید پشت سر هم بیایند و یک پاراگراف را تشکیل بدهند. به‌عنوان مثال در ویرایش این مقاله، قبل از عبارت‌هایی مثل «بنابراین»، «در این حالت»، «برای این منظور»، «به عبارت دیگر»، «یعنی» و غیره، نباید یک پاراگراف جدید ایجاد شده است.

 4.  اصلاح یا اعمال نشانه‌گذاری‌های متن مقالات در ویرایش این مقاله رعایت گردیده است؛

 5.  یک‌دست کردن ضبط اعلام، اصطلاحات، آوانگاشت آن‌ها در صورت لزوم و آوردن معادل لاتین کلمات در ویرایش این مقاله رعایت گردیده است؛

 6.  اعمال قواعد عددنویسی، فرمول‌نویسی، اعراب‌گذاری و اختصارهای متنی در ویراستاری این مقاله رعایت گردیده است؛

 7.  مشخص کردن حدود نقل‌قول‌ها، وارسی ارجاعات، درستی نشان مآخذ و پانوشت‌ها و یادداشت‌ها نیز در این سطح ویرایش مقاله انجام می‌شود؛

 8. بررسی کالبدشناسی اثر، شامل تمامی نمایه‌ها، جدول‌ها، نمودارها، تصاویر، عکس‌ها، فهرست مطالب، واژه‌نامه و غیره نیز در این سطح ویراستاری مقاله انجام‌ می‌شود. 

9.  کنترل اندازه و قلم حروف، عنوان فصل‌ها، بخش‌ها و زیربخش‌ها، سربرگ‌ها و نمونه‌خوانی در ویرایش این مقاله انجام شده است.