بررسی سرقت علمی و ادبی با نرم افزار iThenticate در آذر ماه 1396، بدون هیچ وقفه و تاخیری انجام شد. علی‌رغم نابسامانی زیاد در بازار دلار، خوشبختانه افزایش قیمت بوجود نیامده و موسسه فرنام به کلیه تعهدات خود، با همان قیمت شش ماهه اول 1396 عمل نموده است.

سرقت علمی و ادبی بیش از 150 مقاله در آذرماه به خوبی انجام شد که خوشبختانه، تعداد کمی از مقالات، دارای خطای اشکار سرقت ادبی بودند.

بر اساس دستورالعمل هیئت مدیره، از ماه گذشته، تنظیمات سخت گیرانه تری برای سنجش میزان سرقت ادبی مجلات تحت پوشش موسسه فرنام، اعمال گردید. لذا میزان مشابهت جملات کوتاه از 4 درصد به 2 درصد کاهش یافت. همچنین میزان سرقت ادبی مورد قبول برای مقالات به کمتر از 17 درصد کاهش یافت.