بررسی سرقت ادبی

همان طور که در تصویر مشخص است، این مقاله بصورت کامل از یک منبع دیگر کپی‌برداری گردیده است. 

 

 

در نهایت، متاسفانه تخلف نویسنده مقاله آشکار و گزارش این تخلف برای سفارش‌دهنده حقوقی به همراه تحلیل نتایج بررسی سرقت ادبی ارسال گردید. تحلیل نتایج این مورد، علارغم وجود سرقت ادبی، یک مورد تخلف و اشتباه مجله را آشکار نمود.

تحلیل نتایج یک مسئله بسیار مهم در بررسی پرونده های سرقت ادبی می‌باشد. دفاع از پرونده ها و یا ایجاد مدارک سرقت ادبی، نیاز به تخصص و دانش حقوقی در زمینه اخلاق در پژوهش دارد.

 

 

موسسه دانش گستر فرنام، کلیه سفارشات مربوط به بررسی سرقت ادبی انگلیسی را با نرم افزار iTheticate انجام می‌دهد. همچنین در صورت وجود شک و یا موارد خاص از موتورهای جستجو و نرم افزارهای دیگر نیز استفاده خواهد شد.