فصلنامه علمی پژوهشی پزشکی قانونی ایران

رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی (وزارت بهداشت)

صاحب امتیاز: سازمان پزشکی قانونی کشور

مدیر مسئول: دکتر احمد شجاعی

سردبیر: دکتر جابر قره داغی

کارشناس مجله:  خانم مهندس شاهزاده

ویراستاران متون انگلیسی: موسسه فرنام

ویراستاران متون فارسی:  موسسه فرنام

پست الکترونیک: sjofm@yahoo.com

تلفن تماس :     ۵۵۶۱۹۰۹۹ - ۰۲۱

آدرس مکاتبه : تهران - خیابان بهشت - ضلع جنوبی پارک شهر - سازمان پزشکی قانونی کشور - معاونت پژوهشی - دفتر مجله تخصصی پزشکی قانونی

کد پستی : ۱۱۱۴۷۹۵۱۱۳

 

مجله پزشکی قانونی ایران

 

 Abstracting & Indexing

 

AWT IMAGE  AWT IMAGE  AWT IMAGE  AWT IMAGE EDUCATION STRATEGIES IN MEDICAL SCIENCES

 

DOAJSIS database

 

AWT IMAGE  AWT IMAGE AWT IMAGE  AWT IMAGE