فهرست كميته‌‌های دانشگاهی اخلاق در پژوهش‌های زيست پزشكی کشور

فهرست اعضای کمیته‌های دانشگاهی اخلاق در پژوهش دانشگاه‌های کشور را وزارت بهداشت منتشر کرده است. در این لیست اعضای هر کمیته مشخص شده‌اند و برای مراجعۀ افرادی که قصد اطلاع از یا اعتراض به موضوعات مشمول کمیتۀ اخلاق را دارند، سمت‌های آنان نیز درج شده است. دانش‌گستر فرنام امیدوار است که با درک بهتر و دوری از تخلفات قانونی، هیچ دانشمندی قوانین اخلاق در پژوهش را زیر پا نگذارد و همه بدان متعهد باشیم. 

در پست بعدی فهرست اعضای کمیته‌های سازمانی اخلاق در پژوهش را نیز خدمتتان معرفی خواهیم کرد.

  

 • -          دانشگاه علوم پزشکی اراک

  -          دانشگاه علوم پزشکی ارتش

  -          دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  -          دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  -          دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  -          دانشگاه علوم پزشکی البرز

  -          دانشگاه علوم پزشکی اهواز

  -          دانشگاه علوم پزشکی ایران

  -          دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  -          دانشگاه علوم پزشکی بابل

  -          دانشگاه علوم پزشکی بم

  -          دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

  -          دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

  -          دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  -          دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  -          دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  -          دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

  -          دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه

  -          دانشگاه علوم پزشکی تهران

  -          دانشگاه تهران

  -          دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  -          دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

  -          دانشگاه علوم پزشکی دزفول

  -          دانشگاه علوم پزشکی جهرم

  -          جهاد دانشگاهی

  -          دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

  -          دانشگاه علوم پزشکی زابل

  -          دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  -          دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  -          دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  -          دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  -          دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

  -          دانشگاه علوم پزشکی شاهد

  -          دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  -          دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  -          دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  -          دانشگاه علوم پزشکی فسا

  -          دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  -          دانشگاه علوم پزشکی قم

  -          دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  -          دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  -          دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  -          دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  -          دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  -          دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  -          دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  -          دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  -          دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  -          دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  -          دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  -          دانشگاه علوم پزشکی همدان

  -          دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  -          دانشگاه علوم پزشکی یزد

  -          دانشگاه پیام نور

  -          انستیتو پاستور

  -          سازمان انتقال خون

  -          سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  -          بیمارستان قلب شهید رجایی

  -          مؤسسۀ ملی توسعۀ تحقیقات علوم پزشکی ایران

  -          جمعیت هلال‌احمر

  -          سازمان پزشکی قانونی کشور

 

 

 

 

منبع: كميتۀ ملي اخلاق در پژوهش‌هاي زيست پزشكي