احتراما به استحضار می رساند، به منظور اصلاحات اورژانسی شبکه، بروزرسانی نرم افزاری و تعویض برخی از تجهیزات Farname.ir در تاریخ 16 دی 99 (ساعت 8 صبح) به مدت حدوداً دو ساعت از دسترس خارج خواهد شد. پس از انجام همه موارد بروزرسانی و تغییرات، مجدد فعال و در دسترس قرار خواهیم بود.

 

 

با احترام

واحد پشتیبانی فنی فرنام