انتشارات الزویر CiteScore 2018 را منتشر کرد.

قابلیت‌های جدید CiteScore به کاربران اجازه می‌دهد تا امتیاز اسناد را پیش‌بینی کنند.

 

آمستردام، سوم ژوئن 2019

الزویر، تجزیه و تحلیل اطلاعات مجلات، مقالات، کتاب‌ها، کنفرانس‌ها و تحقیقات که تحت پوشش اسکاپوس هستند را رایگان منتشر کرد.

امسال، 23،830 عنوان منبع در 330 رشته علمی، بررسی شدند. ارزیابی بر اساس 8 شاخص اصلی که معیارهای سنجش CiteScore هستند، منتشر شد. این هشت شاخص عبارت‌اند از:

CiteScore, CiteScore Tracker, CiteScore Percentile, CiteScore Quartiles, CiteScore Rank, Citation Count, Document Count, and Percentage Cited. 

محاسبه مقادیر شاخص‌های فوق با بررسی بیش از 12،000 عنوان که در اسکاپوس هستند، تکمیل‌شده است.

دسترسی به داده‌های لایه اول برای همه رایگان است. الزویر برای ایجاد شفافیت بین محققان، ناشران و جامعه دانشگاهی، این داده‌ها را به‌صورت رایگان منتشر کرده است. در بروز رسانی سال 2019، برای اولین بار، تقسیم‌بندی بر اساس نوع خاصی از اسناد مانند (مقاله، کتاب) در دسترس عموم قرارگرفته است.

اندرو پلم، مدیر ارزیابی انتشارات الزویر توضیح داده است که بر اساس بازخورد کاربران در سال 2019 این قابلیت را گسترش داده و تنظیمات انواع سند را ارائه خواهد داد. این مسئله به کاربران کمک می‌کند تا ارزش یک سند را از ارزش ناشران جدا کرده و یا ارزش یک سند را در برابر یک سند دیگر ارزیابی کنند. این مسئله شفافیت بیشتری را بر روی ارزش CiteScore اعمال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که معیارهای CiteScore بخشی از مجموعه‌های تحلیل و ارزیابی موسسه تحقیقاتی هستند که بر روی داده‌های اسکاپوس انجام شده است. معیارهای دیگر مانند نقل‌قول‌ها، نویسنده و نهادها در ارزیابی PlumX ارائه خواهد شد.

CiteScore همچنین یک ابزار مانیتورینگ دارد که در تمام طول سال فعال هست و پیوسته اطلاعات جدید را به سیستم اضافه می‌کند.

برای بررسی CiteScore  روی این لینک کلیک کنید.

 

بیش از 520 نشریه، 10 درصد بهترین نشریات دنیا را در حوزه علمی تخصصی خودشان تشکیل می‌دهند.

 

به همین بهانه، نگاهی اجمالی به وضعیت نشریات دانشگاه تهران می‌اندازیم که اطلاعات آنها توسط پایگاه داده اسکاپوس جمع‌آوری شده است. امیدواریم بتوانیم بعد از اتمام تحلیل مجلات دانشگاه تهران، به تحلیل وضعیت مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بپردازیم.

وضعیت مجلات دانشگاه تهران را در این لینک مشاهده کنید.