مجله پاتولوژی ایران، در آخرین رده‌بندی ارائه شده از سوی وب سایت SCIMAGO به رتبۀ Q3 صعود کرد. 

 

با انتشار رتبه‌بندی سال 2018 از اسکاپوس، جایگاه جدید مجلات مشخص شدند. در این میان مجله پاتولوژی ایران، در آخرین رده‌بندی ارائه شده از سوی وب سایت اسکاپوس و سایمگو به رتبۀ Q3 صعود کرده است. 

فرنام افتخار دارد که از ابتدای همکاری با این مجله و بعد نمایه‌سازی آن در PubMed هر ساله، شاهد رشد چشمگیر اعتبار این نشریه است. همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید، ضریب ارجاعات این مجله از سال 2015، از 0/2 به 0/7 در سال 2018 افزایش داشته است.

امیدواریم با اجرای سیاست‌های جدید و افزایش فعالیت تیم فنی، بزودی این مجله را وارد دستهQ2 در پایگاه اسکاپوس کنیم.

 

Cites / Doc. (4 years) 2015 0.207
Cites / Doc. (4 years) 2016 0.358
Cites / Doc. (4 years) 2017 0.509
Cites / Doc. (4 years) 2018 0.738

 

 

افتخار ماست که کشور عزیزمان ایران، همواره در انتشار مجلات علمی پژوهشی امتیازات بیشتر و بهتری کسب نماید.

 

 

 

SCImago Journal & Country Rank