فهرست اسامی دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال 2019-2020

هرساله وزارت بهداشت دانشگاه‌های خارجی مورد تایید خود را اعلام می‌کند و دانشگاه‌های خارج از این لیست مورد تایید نبوده و افرادی که دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی در خارج از این لیست هستند از مزایای مادی و معنوی مدارک پزشکی در کشورمان برخوردار نخواخند شد. اگر که مدارک دانشگاهی دانش‌آموختگان از این دانشکده‌ها باشد معادل‌سازی نمی‌شود. که به عنوان مثال از جملۀ این دانشگاه‌ها می‌توان به دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی فیلیپین، گرجستان، اوکراین، هندوستان، اردن و بلاروس اشاره کرد.

لیست دانشگاه‌های ارزشیابی شده و تایید شدۀ پزشکی خارج از کشور توسط وزارت بهداشت کشور هرساله تغییر می‌کند و بروزرسانی می‌شود. و داوطلبان باید قبل از ارسال درخواست پذیرش برای ورود به دانشگاه‌های خارجی، از آخرین تغییرات وزارت بهداشت کشورمان مطلع شوند.

باید توجه داشته باشید که تعدادی از دانشگاه‌های داخل لیست وزارت بهداشت، تاییدیۀ مشروط دارند به منظور آنکه برای تحصیل در رشتۀ پزشکی در دانشگاه مقصد در چارچوب مورد تایید وزارت بهداشت بوده و در غیر این صورت یعنی اگر با معیارهای مشخصی که وزارت بهداشت در نظر گرفته است، مغایرت داشته باشد، از تاییدیۀ مشروط خارج می‌شود. 

اسامی دانشگاه‌های خارجی