نمایه‌سازی 15 مجله دانشگاه تهران در EBSCO

 

 

داده‌های پانزده مجله علمی پژوهشی، به صاحب امتیازی دانشگاه تهران، وارد نمایه EBSCO گردید. موسسۀ فرنام نمایه‌سازی هم‌زمان 15 مجلۀ علمی-پژوهشی دانشگاه تهران را در پایگاه دادۀ EBSCO تبریک می‌گوید. امید است که با همکاری نزدیکتر مدیران، سردبیران و مدیران مسئول مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران با کارگزار استانداردسازی مجلات دانشگاه تهران، روند نمایه‌‌سازی مجلات در پایگاه‌های علمی معتبر ادامه داشته و جایگاه واقعی نشریات ایرانی در جهان، بدست آید. 

پایگاه دادۀ EBSCO مجموعه‌ای از کتابخانه‌های بزرگ است و با نمایه‌سازی هزاران مجله در سراسر دنیا یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های دنیا است. پایگاه دادۀ EBSCO همچنین دارای یکی از قوی‌ترین موتورهای جستجو است. این پایگاه داده به پایگاه‌های دادۀ دیگری همچون MEDLINE، EconLit و Academic Search مرتبط است و همین موضوع موتور جستجوی آن را چند برابر قوی می‌سازد.

موسسۀ فرنام توانست در ماه فوریه 2019 با نامه‌نگاری با مسئولین و کارشناسان این پایگاه داده، 15 مجله از مجلات دانشگاه تهران را در هم‌زمان در EBSCO نمایه کند. لیست مجلات مذکور را می‌توانید در جدول ذیل مشاهده بفرمایید. 

 

تعداد

نام مجله

توالی انتشار

1

Progress in Biological Sciences

دوفصلنامه

2

Iranian Journal of Veterinary Medicine

فصلنامه

3

International Journal of Horticultural Science & Technology

فصلنامه

4

Analytical & Bioanalytical Electrochemistry

فصلنامه

5

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

فصلنامه

6

Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran

فصلنامه 

7

فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی

فصلنامه

8

نشریۀ علوم باغبانی ایران

فصلنامه

9

پژوهش ادبیات معاصر جهان

دوفصلنامه

10

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

فصلنامه

11

نشریۀ علوم گیاهان زراعی ایران

فصلنامه

12

مجلۀ به‌زراعی کشاورزی

فصلنامه

13

نشریۀ شیلات

فصلنامه

14

نشریۀ مرتع و آبخیزداری

فصلنامه

15

مجلۀ تحقیقات دامپزشکی

ماهنامه