فجر انقلاب، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است. (امام خمینی) 

 

شروع جنبش‌های عدالت خواهی در سراسر جهان با طلوع آفتاب انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه 1357 آغاز شد. انقلابی که تجلی قدرت و اراده عظیم مردم را در برابر ظلم و ستم به رخ می‌کشد. 

انقلاب اسلامی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب ملت همیشه در صحنه ایران است. طلیعه رهایی انسانیت از خودکامگی و استبداد ستم شاهی به رهبری فرزانه‌ای است که اندیشه ایشان تنها عزت اسلام بود. ایام مبارک و غرور آفرین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی یاد آور راهبری های انقلابی و حیاتبخش رهبر کبیر و فقید انقلاب اسلامی و فداکاری های عظیم ملت بزرگ ایران است. مجموعه فرنام، این ایام الهی را مایه فخر و شادمانی دانسته و و دوام و قوام این عزت و آزادگی را از پیشگاه خداوند عالمیان، صاحب اصلی انقلاب اسلامی ایران، مسئلت می نمایم.