نمایه‌سازی مجله Iranian Journal of Veterinary Medicine در پایگاه DOAJ

 

در راستای همکاری‌های موسسۀ دانش‌پژوه فرنام و مجلۀ علمی پژوهشی Iranian Journal of Veterinary Medicine این مجله در تاریخ چهاردهم دی ماه 1397 توانست در پایگاه داده DOAJ نمایه شود. این مجله به سردبیری دکتر پرویز شایان و زیر نظر دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه تهران منتشر می‌شود.

  Directory of Open Access Journals از پایگاه‌های بین‌المللی نمایه‌سازی مجلات علمی رایگان (Open Access) است که امکان دسترسی و جستجوی مقالاتی که دارای نمایه هستند را فراهم می‌کند.  DOAJ تمامی حوزه‌های علمی و پژوهشی را تحت پوشش دارد. مجلاتی که در این پایگاه هستند رایگان و به صورت کامل و بی هیچ نوع محدودیت در دسترس پژوهشگران قرار خواهد گرفت. DOAJ مقالات را به صورت به‌روزرسانی شده نمایش می‌دهد و کلیۀ مجلاتی که انتشار آنها متوقف شده‌اند دیگر در این پایگاه نمایش داده نمی‌شوند. همین امر باعث می‌شود دسترسی به مجلات فعال و رایگان بسیار راحت صورت بگیرد. 300000 بازدید ویژه در ماه از امتیازاتی است که مجلات نمایه شده در این پایگاه داده از آن برخوردار می‌شوند.