فرمت جدید Nature برای انتشار مقالات

زمانی پیشرفت تحقیقات علمی بسته به شرح و بسط و اغلب مبادلۀ نامه‌های فراوان بود. چارلز داروین هزاران نامه نوشت و نامه‌هایی که میان او و دیگر روشنفکران ردوبدل شد، تأثیر بسیاری بر نظریه‌هایش گذاشت. این ارتباط‌ها خصوصی بود، اما خوشبختانه بسیاری از این نامه‌ها اکنون در آرشیوها دردسترس است.

اگرچه بسیاری از یافته‌ها امروزه به شکل داوری‌شده به چاپ می‌رسند، تفاسیر علمی هنوز حیاتی‌اند: این تفاسیر می‌توانند با خود بهینه‌سازی، اصلاحات و اخطار را به همراه داشته باشند.

نیچر (Nature) مشارکت‌هایی را که پس از چاپ صورت می‌گیرند به‌عنوان Matters Arising در نظر خواهد گرفت. Matters Arising قالب طراحی‌شده برای داوری هم‌تراز و چاپ آنلاین تفسیرهای جالب و علمی مغتنم و شفاف‌سازی‌های مربوط به مقالات دست‌اول چاپ‌شده در مجلات است. به نویسندگان مقالات پژوهشی فرصت پاسخ‌دهی داده خواهد شد. اگر سردبیران دقت کنند که این پاسخ‌ها به سمتی سازنده پیش روند، همزمان با مقالات Matters Arising به چاپ خواهند رسید.

ما به لزوم چاپ بهنگام این مبادلات در جوامع و سختی انجام این کار از طریق مراحل طولانی داوری هم‌تراز آگاه هستیم؛ پس برای آسان‌سازی داوری هم‌تراز دقیق و نیاز به زمان‌بندی، نویسندگان مقالات Matters Arising و مقالات پژوهشی نیچر تشویق می‌شوند که در طول انجام روند رسمی چاپ مقاله بنویسند و نظرات خود را آنلاین در معرض دید عموم قرار دهند.

هیئت تحریریهٔ مجلات دربارهٔ مقالات Matters Arising تصمیم می‌گیرند. برای اینکه از اعتبار مطلب چاپ‌شده مطمئن شوند و به خواننده کمک کنند تا هر آنچه را به آن مطلب مربوط است بیابد، Matters Arisingهای چاپ‌شده به شکل الکترونیکی به مقالهٔ اصلی پژوهشی و پاسخ نویسنده مرتبط خواهند شد. این قالب به‌عنوان رهگذری/راهی برای طرح نظرات پس از چاپ مقالات دست‌اول پژوهشی، جایگزین Brief Communications Arising خواهد شد.

قصد داریم Matters Arising را به قالب‌های مطالعات پژوهشی نیچر بیفزاییم؛ این امر موجب نامه‌نگاری‌هایی از این دست خواهد شد. به این ترتیب، پس از چاپ مقالات، ساختار رسمی استاندارد و داوری هم‌تراز سازنده‌ای برای نظردهی‌ و تفسیر در اختیار داریم. این مسئله، در صفحات آنلاین مجلات، بستر بحث و گفتگو دربارهٔ مقالات پژوهشی را فراهم می‌آورد و برای محققانی که در این گفتگوها شرکت می‌کنند، مشاهده‌پذیری و اعتبار به همراه خواهد داشت.

تمام سیاست‌های علائق رقابتی، استانداردهای نویسندگی (که شامل نویسندگی با همکاری دیگران هم می‌شود) و مشارکت نویسنده، دردسترس بودن داده‌ها، مواد و کدها (جایی که نیاز باشد) و چاپ گزارش خلاصه شامل Matters Arising و هر مطلب چاپ‌شدهٔ مرتبط با آن می‌شود.

 

ترجمۀ مقاله: Matters Arising: a venue for scientific comments