سلسله مطالب آموزش مقاله‌نویسی

در آموزش مقاله‌نویسی به کات مختلفی اشاره می‌شود. نکات نگارشی از جمله این مطالب است. در این نوشتار تلاش خواهد شد به یکی از اساسی‌ترین معیارهای آماری به شکلی مبسوط پرداخته شود.

نحوۀ نوشتن P Value در مقاله چگونه است؟

شاید بهتر باشد بگویم شیوۀ صحیح گزارش value چگونه است. عموما value به خواننده می‌گوید که آیا تفاوت بین گروه‌ها، روابط و... اتفاقی بوده یا به دلیل متغیرهایی بوده که محقق در مورد آنها مطالعه می‌کند. بنا بر بیشتر دستورالعمل‌های آماری، ازجمله آنهایی که Nature تهیه کرده است، باید  valueرا برای هرگونه تغییر، تفاوت یا رابطه‌ای که معنادار خوانده می‌شود، تعریف کرد. افزون بر آن، از آنجا که ورودی معنادار (برای مثال، value که از آن به‌عنوان حد برای مشخص کردن معناداری استفاده می‌کنید) می‌تواند 0/5، 0/001 یا 0/1 باشد، توصیه می‌شود ورودی معناداری را که در تحقیق خود استفاده کرده‌اید، در بخش روش تحقیق مقاله بیاورید. جمله‌ای مانند «معناداری در سطح 0/5 تعیین شده است» همهٔ چیزی است که به آن نیاز دارید.

 

با این حال، value نمی‌تواند دربارهٔ شدت و اندازهٔ تأثیر، تغییر یا رابطه اطلاعاتی به خواننده بدهد. پس نباید تنها value را گزارش کنید. خوب است همیشه آزمون‌های دیگری نیز انجام دهید از قبیل آماری (t, F, U)، همبستگی یا رگرسیون (پیرسون یا اسپیرمن)، یا اندازه‌گیری میزان تأثیر (eta-squared, partial-eta-squared, omega-squared).

بیایید نگاهی به این جمله بیندازیم: «ما رابطهٔ معناداری میان اضطراب و رضایت شغلی یافتیم (0/5< P).» اینجا اطلاعاتی که شما به خوانندهٔ خود می‌دهید این است که این رابطه اتفاقی نیست. خوانندگان نمی‌دانند این رابطه مستقیم است یا برعکس، برای مثال افراد با اضطراب بیشتر رضایت بیشتری داشتند یا آنها که اضطراب کمتری داشتند از کار خود بیشتر راضی بودند. به‌علاوه این رابطه قوی بوده یا ضعیف؟ برای اینکه خواننده درک بهتری از مقاله داشته باشد باید ضریب همبستگی را نیز همراه value بیان کنید. اگر عبارت 0/78r= - را در پرانتز جملهٔ بالا وارد کنید، خوانندگان خواهند فهمید که این یک رابطهٔ قوی معکوس است؛ پس یافته‌های حقیقی شما را بهتر درک می‌کنند.

بگذارید مثال دیگری بزنیم: «تفاوتی معنادار میان نتایج قبل و بعد از تست (pre-test, post-test) مشاهده کردیم.» توصیه می‌شود الف) نوع آزمون آماری عنوان شود تا خواننده متوجه شود شما از کدام آزمون آماری‌ استفاده کرده‌اید تا به این تفاوت برسید، ب) میزان تأثیر ذکر شود تا خواننده دریابد این تفاوت چقدر است. حتی مطرح ساختن میانگین نتایج قبل و بعد از آزمون می‌تواند برای خواننده کافی باشد تا میزان تأثیر و چگونگی دستیابی شما به نتایج را دریابند.

علاوه بر این، خوب است value را دقیق ذکر کنیم، چراکه این کار موجب انسجام بیشتر کار علمی می‌شود. در جملهٔ بالا value می‌توانست 0/48 باشد؛ این عدد درواقع کمتر از 0/5 است، آنقدر نزدیک که احتمالا باید معادل 0/51 محسوب شود که از لحاظ آماری چندان معنادار نیست. به طور معمول، اگر value دقیق کمتر از 0/001 باشد صرفا می‌توانید بگویید: 0/001< P. در غیر این صورت value را به شکل دقیق گزارش کنید، به‌ویژه برای نتایج اولیه.

در ادامه چند نمونه از ایرادهای ابتدایی را مطرح می‌کنیم:

-           0/00 P

از لحاظ فنی value نمی‌تواند مساوی با صفر باشد. برخی از برنامه‌های آماری در خروجی خود value را برابر با 0/000 نشان می‌دهند که احتمالا ناشی از رُند کردن خودکار برای یک خروجی ازپیش‌تعیین‌شدۀ اعشاری است. پس به جای 0/000 P = بنویسید 0/001  <چراکه دومی قابل‌قبول‌تر است و به شکل چشمگیری اهمیت value گزارش‌شده را تغییر نمی‌دهد. فراموش نکنید که value همواره بین 1 و 0 است و نمی‌تواند منفی باشد.

-          0/03< P

بسیاری از مجلات valueهایی را می‌پذیرند که با اصطلاحات نسبی با alpha value (ورودی معنادار آماری) بیان می‌شوند، که می‌شود 0/5< P، 0/01< P یا 0/001< P. این موارد همچنین می‌توانند به شکل دقیق بیان شوند، برای مثال 0/03< P یا 0/008< PP value به طور مرسوم اگر بخواهد alpha value را نشان دهد، با علامت‌های < یا > همراه نمی‌شود.

آخرین توصیه: بسیاری از صاحب‌نظران در زمینه‌های علمی، فنی و پزشکی توصیه کرده‌اند هنگامی که عدد نمی‌تواند بزرگ‌تر از 1 باشد، عدد 0 نباید پیش از اعشار قرار بگیرد (برای مثال همبستگی‌ها، تناسب‌ها و سطوح معناداری آماری)؛ یعنی گفته می‌شود 0/05< P به شکل <0/5 P نوشته شود.

 

نحوۀ گزارش valueدر سیستم AMA و تفاوت آن با APA