انتخاب محتوا توسط اسکاپوس و هیئت مشاوران (CSAB)  

تمام کسانی که یکبار مجلۀ خود را برای نمایه‌سازی به اسکاپوس (Scopus) ارسال کرده‌اند، می‌دانند که اسکاپوس خود به‌تنهایی مجلات را انتخاب نمی‌کند، بلکه به پیشنهاد هیئت مشاوران خود مجله‌ای را نمایه‌سازی می‌کند. اما این هیئت مشاوران چه کسانی هستند؟

هیئت انتخاب محتوا و هیئت مشاوران (CSAB) مستقل اسکاپوس گروهی بین‌المللی از دانشمندان، محققان و کتابدارانی است که رشته‌های اصلی علمی را نمایندگی می‌کنند. آنها سال‌هاست اعضای هیئت‌مدیره و مسئول بررسی کلیۀ عناوین مجلات و مقالاتی هستند که به اسکاپوس پیشنهاد می‌شوند.

CSAB شامل 17 کرسی موضوعی است که هرکدام موضوع خاصی را نشان می‌دهند. هیئت مشاوران با تیم اسکاپوس کار می‌کند تا بداند چگونه اسکاپوس مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه محتوایی برای کاربران مناسب است و چه پیشرفت‌هایی باید حاصل شود.

توصیه‌های CSAB به طور مستقیم بر کلیهٔ مسیرهای اسکاپوس و اولویت‌بندی درخواست‌های محتوای جدید تأثیر می‌گذارد تا اطمینان حاصل شود که محتوای اسکاپوس بین‌المللی و مرتبط با آن است.

 

 

از زبان هیئت مشاوران اسکاپوس بشنوید:

 

هدف اعضای هیئت مشاوران اسکاپوس چیست؟

 

 

 

 

چرا می‌خواهید عضو هیئت مشاوران اسکاپوس باشید؟

 

 

 

 

تعارض منافع  CSABاسکاپوس

اعضای CSAB در تصمیم‌گیری‌های خود برای تصویب ورود مجلات به اسکاپوس از درگیری‌های منفعت‌طلبانه، مانند مواردی که ممکن است از دخالت آنها در انتشار نشریات دیگر حاصل شود، جلوگیری می‌کنند. در چنین مواردی، عضو CSAB اطمینان حاصل خواهد کرد که افراد گروه در تصمیم‌گیری در مورد نشریاتی که در نشر آن دخیل هستند، دخالتی نمی‌کنند که منجر به مناقشه و تعارض منافع شود. 

 

اعضای هیئت مشاوران اسکاپوس در سال 2018

 

Professor & Chairman Jörg-Rüdiger Sack
Carleton University
Canada
CSAB Chair – Computer Science

Professor Henry Wai-chung Yeung
National University of Singapore
Singapore
CSAB Chair – Social Sciences

 

Professor Julie J. Li
City University of Hong Kong
Hong Kong SAR
CSAB Chair – Business, Management & Accounting; Economics, Econometrics & Finance

Ms. Karen Holland
University of Salford
United Kingdom
CSAB Chair – Nursing; Health Professions; Education

Professor Richard Whatmore
University of St Andrews
United Kingdom
CSAB Chair – Arts & Humanities

Professor Peter Miller
Medical University of South Carolina
United States of America
CSAB Chair –  Psychology, Dentistry,
and Veterinary Sciences

Professor Peter Stambrook
University of Cincinnati
United States of America
CSAB Chair – Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics;
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology;
Neuroscience

Professor Peter Brimblecombe
City University of Hong Kong
Hong Kong SAR
CSAB Chair – Environmental Science

Associate Professor Jaya Raju
University of Cape Town
South Africa
CSAB Chair - Library and Information Sciences

Dr. David Rew
University Hospital of Southampton
United Kingdom
CSAB Chair – Medicine

Professor Evan Bieske
University of Melbourne
Australia
CSAB Chair – Physics & Astronomy,
Chemistry,
Chemical Engineering,
Energy, Material Sciences

Professor Manolis Papadrakakis
National Technical University Athens
Greece
CSAB Chair – Engineering

Professor Dr. Donald Dingwell
University of Munich
Germany
CSAB Chair – Earth & Planetary Science

Professor Ashok Raina
TATA Institute of
Fundamental Research
India
CSAB Chair – Mathematics

Professor Karin Wahl-Jorgensen
Cardiff University
United Kingdom
CSAB Chair - Language, Linguistics, Communication and Media

Professor David Nelken
King’s College London
United Kingdom
CSAB Chair – Law, Crime, Criminology and Criminal Justice

Professor Chris van Kessel
University of California
USA
CSAB Chair - Agriculture and Biological Sciences