هفتۀ داوری هم‌تراز - داوری همتا

رویداد داوری هم‌تراز اولین‌بار در سال 2015 با همکاری ORCID، Sense About Science، Wiley و Science Open برگزار شد. این رویداد برای ارج گذاشتن بر زحمات داوران مقالات علمی و همین‌طور نشان دادن اهمیت این مسئله است و اغلب شامل مواردی از قبیل مصاحبه، سمینارهای اینترنتی آنلاین، ویدیوها و مقالات مختلف است.

از آنجا که داوری هم‌تراز قلب جامعهٔ پژوهشی است، این هفته و گرامیداشت آن در روند روبه‌رشد و تکامل آن نقش بسزایی دارد؛ چراکه موجب حفظ اصالت و کیفیت پژوهش‌ها می‌شود و حس رقابت را تا حد زیادی زنده نگه می‌دارد.

مؤسسهٔ دانش‌گستر فرنام این هفته را به تمامی داوران مجلات علمی ـ پژوهشی تبریک می‌گوید.