تمامی تبلیغات سایت فرنام مستقل از تصمیمات هیئت تحریریه است. شرکای اقتصادی و اسپانسرها هیچ‌گونه حق دخالتی در تصمیمات علمی و پژوهشی مؤسسهٔ دانش‌گستر فرنام ندارند. مطالب علمی مندرج در سایت و مجلات با نظارت فرنام به هیچ وجه متأثر از مسائل مالی نخواهند بود.

فرنام این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هرگونه تبلیغاتی را که به محتوای علمی سایت یا مجلات تحت مدیریت آن ضربه وارد می‌کند نپذیرد.

فرنام تبلیغات محصولاتی را که برای سلامت انسان ضرر دارند (از قبیل دخانیات و مشروبات الکلی) نمی‌پذیرد. 

تبلیغ نباید فریبنده و گمراه‌کننده باشد؛ باید طبق قوانین قابل‌بررسی و تأیید باشد و محصول را به صورت شفاف معرفی کند و اطلاعاتی که بیان می‌کند صادقانه و عاری از هرگونه مسائل شخصی، قومی، ملی، نژادپرستانه، و با جهت‌دهی جنسیتی یا مذهبی باشد.

تبلیغات می‌توانند به خواست سردبیر یا ناشر از سایت حذف شوند.

فرنام اجازه نمی‌دهد هیچ‌گونه پویش درمانی و دارویی با مقالهٔ خاصی که در سایت یا مجلات تحت مدیریت آن قرار دارد مرتبط شود.

 تمام تبلیغات مرتبط با پویش‌های دارویی می‌باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد.

تبلیغ‌کننده باید تمام اطلاعات لازم را دربارۀ محصول خود در اختیار فرنام قرار دهد. فرنام حق دارد در صورت جعلی تشخیص دادن این اطلاعات تبلیغ را از سایت یا مجلهٔ تحت مدیریتش حذف کند.

در صورت تبلیغ دارو نام کامل ژنریک هریک از مواد تشکیل‌دهندهٔ دارو باید ذکر شود. صفحهٔ داروهای مجاز باید به شکل شفاف و خطاب به متخصصان حوزهٔ بهداشت عرضه شده باشد.

تمام تبلیغات مرتبط با پویش‌های دارویی باید استفادهٔ درست و منطقی را تشویق کنند و گمراه‌کننده نباشند.

مسائل علمی که هیئت تحریریه مطرح می‌کنند باید به طور شفاف از تبلیغات قابل‌تمییز باشند.

اگر تبلیغاتی خارج از استانداردهای فرنام به این مؤسسه پیشنهاد شود، هیئت تحریریه آن را بررسی و طی دو روز کاری نتیجه را اعلام می‌کند.

شکایت‌های صورت‌گرفته از محصول تبلیغی در همان صفحهٔ تبلیغ قرار خواهد گرفت.

فرنام ممکن است تبلیغات شرکت‌هایی را عرضه کند که سایت آن‌ها از کوکی یا وب‌بیکن‌ها استفاده می‌کند تا اطلاعات علاقه‌مندی شما (و نه نام، نام‌خانوادگی، آدرس ایمیل، شمارۀ تلفن شما) را به دست بیاورند و بر اساس آن به تبلیغات گسترده‌تری دست یابند. اما فرنام به شما اطمینان می‌دهد که اطلاعات شما محرمانه باقی بماند.

 

لطفاً هرگونه شکایت از تبلیغات را به این آدرس ایمیل ارسال کنید: info@farname.ir