قواعد رضایت بیمار

تنظیم رضایت‌نامه پیش از انجام دادن اقدامات درمانی الزامی است. امروزه، به دلیل پیچیده‌تر شدن روند معالجات پزشکی، اطلاع‌رسانی به بیمار دربارۀ درصد احتمال موفقیت درمـان، خطرات احتمالی، و عوارض جانبی معالجه، جزء جدانشدنی اقدامات درمان به حساب می‌آید. رضایت آگاهانه ازجمله اساسی‌ترین مفـاهیم مطـرح در اخلاق پزشکی و حقوق بیمار در جهان است، به نحوی که تنظیم آگاهانۀ آن قبل از آغاز هر فعالیت تشخیصی و درمانی به کسب نتایج مثبت اخلاقی و بالینی منجر خواهد شد. رضایت آگاهانه از مؤلفه‌های اصلی حقوق بیمار در مراکز بهداشتی ـ درمانی است و فرایندی است که طی آن بیمار یا قائم‌مقام قانونی وی طرح درمانی را درک و با آن موافقت می‌کند. رضایت و آگاهی دو عنصر مهم در رضایت آگاهانه هستند. رضایت آگاهانه و سهیم کردن بیمار در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خود، روند بهبود وی را سرعت می‌بخشد. در فرایند گرفتن رضایت باید از اصول اخلاقی پیروی کرد. پزشکان موظف‌اند اطلاعات مربوط به بیماری و درمان را در اختیار بیماران بگذارند و پزشکی که بدون رضایت بیمار اقدام به درمان کند، پیگرد قانونی دارد.

در این زمینه، وزارت بهداشت دستورالعمل‌هایی تنظیم کرده است:

 

راهنماهای بالینی ایمنی بیمار

 • گزارش فوری وقایع ناخواستۀ تهدیدکنندۀ حیات در درمان بیماران و رسیدگی به آن / سال 95/  دانلود فایل
 •  راهنمای اندازه‌گیری میزان رعایت بهداشت دست / سال 95 /  دانلود فایل
 • پروتکل رضایت و برائت آگاهانه از اقدامات تشخیصی، درمانی، و جراحی براساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران / سال 95 / دانلود فایل
 • بازدیدهای مدیریتی از ایمنی بیمار / سال 94 / دانلود فایل
 • راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه / سال 94 / دانلود فایل
 • داروهای حیات‌بخش و ضروری / دانلود فایل
 • راهنمای داروهای با هشدار بالا / سال 94 / دانلود فایل
 • الزامات اخذ رضایت آگاهانه و اقدامات تشخیصی درمانی (پروسیجرهای) تهاجمی / سال 94 / دانلود فایل
 • راهنمای پیشگیری از زخم فشاری / سال 94 / دانلود فایل
 • راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله‌ها / سال 93 /  دانلود فایل
 • راهنمای استریلیزاسیون فوری / سال 93 /دانلود فایل
 • راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران / سال 93 / دانلود فایل
 • راهنمای تزریقات ایمن / سال 93 /  دانلود فایل
 • راهنمای تضمین صحت دارویی در فرایند انتقال خدمات / سال 93 / دانلود فایل
 • راهنمای جراحی ایمن / سال 93 / دانلود فایل
 • راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار / سال 93 / دانلود فایل
 • راهنمای پیشگیری از زخم فشاری / سال 93 /  دانلود فایل
 • راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار / سال 93 /  دانلود فایل
 • راهنمای شناسایی صحیح بیماران / سال 93 / دانلود فایل

 

منبع: وب سایت وزارت بهداشت