کسب مقام اول در رتبه بندی بانک اطلاعاتی Scopus توسط دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران در شاخص H

 

موسسه دانش گستر فرنام از طرف کلیه محققین و ارائه دهندگان خدمات علمی موسسه و به عنوان حامی و ناشر مجله توانبخشی دانشکده توانبخشی و ارائه دهنده خدمات نشر به دانشکده توانبخشی کسب رتبه نخست در رتبه بندی بانک اطلاعاتی اسکاپوس را به کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک گفته و نهایت سعادت و موفقیت روز افزون را برای کلیه عزیزان آرزومند است. 

امیدواریم که با حمایت جامعه علمی و متخصص این دانشکده، ارزش علمی و جایگاه تولید دانش کشور، همچنان پیشتاز جهان باقی بماند.

 

باعث خوشبختی فرنام است که توفیق ارائه خدمات این بسترهای علمی را پیدا نموده است. دانشکده توانبخشی دانشگاه ایران و دانشگاه تهران، هر دو از افتخارات این کشور محسوب شده و فرنام تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن تلاش کلیه دانشمندان ایران خواهد کرد.