مقام اول دانشکدۀ توان‌بخشی دانشگاه ایران در شاخص H در رتبه‌بندی بانک اطلاعاتی Scopus

مؤسسۀ دانش‌گستر فرنام از طرف کلیۀ محققان و ارائه‌دهندگان خدمات علمی مؤسسه، به‌عنوان حامی و ناشر مجلۀ توان‌بخشی دانشکدۀ توان‌بخشی و ارائه‌دهندۀ خدمات نشر به دانشکدۀ توان‌بخشی، کسب رتبۀ نخست در رتبه‌بندی بانک اطلاعاتی اسکاپوس را به کلیۀ دانشجویان و استادان دانشگاه علوم پزشکی ایران تبریک می‌گوید و نهایت سعادت و موفقیت روزافزون را برای ایشان آرزومند است.

امیدواریم با حمایت جامعۀ علمی و متخصص این دانشکده، ارزش علمی و جایگاه تولید دانش کشور همچنان پیشتاز جهان باقی بماند.

 باعث خوشبختی فرنام است که توفیق عرضۀ خدمات به این بسترهای علمی را پیدا کرده است. دانشکدۀ توان‌بخشی دانشگاه ایران و دانشگاه تهران، هردو از افتخارات این کشور محسوب می‌شوند و فرنام تمام تلاش خود را برای به ثمر رساندن تلاش کلیۀ دانشمندان ایران خواهد کرد.