موسسه فرنام

دو ماهنامه علمی پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران

نام مجله
 دو ماهنامه علمی پژوهشی میکروب شناسی پزشکی ایران
عنوان دیگر
 Majallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān
عنوان خلاصه
 Iran J Med Microbiol
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 دوماهنامه
وب‌سایت
 http://ijmm.ir/
شاپا چاپی
 1735-8612
شاپا الکترونیک
  2345-4342
مدیر مسئول
 دکتر غلامرضا ایراجیان
صاحب امتیاز
 انجمن میکروب شناسی ایران
ناشر
 موسسه فرنام
سردبیر
 دکتر رضا میرنژاد
مدیر داخلی
 دکتر رضا میرنژاد
نمایه‌ها
 ISC، DOAJ، CHEMICAL ABSTRACT، CINHAL، OTHER
هزینه داوری سریع
 ۱۵۰ هزار تومان
هزینه چاپ سریع
  ۱۵۰-۳۵۰ هزار تومان
متوسط زمان داوری
 3 ماه
مصوب
 وزارت بهداشت


 
 

بعد از تایید مقاله در این قسمت، نویسنده می تواند با پرداخت هزینه  150 هزار تومان از خدمات داوری سریع استفاده نماید. پاسخ داوران طی 4 هفته کاری به نویسنده اعلام می شود. نویسنده موظف به انجام اصلاحات کامل مورد نظر داوران است. بعد از دریافت اصلاحات از نویسنده، طی 48 ساعت کاری نظر داور نهایی اعلام می شود. نامه پذیرش زمانی صادر می شود که مقاله از نظر سردبیر مورد تایید قرار گیرد. برای استفاده از خدمات داوری سریع، فرستنده مقاله در هنگام ارسال مقاله باید این مطلب را در توضیحات ضمیمه اعلام نماید.