موسسه فرنام

رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی

نام مجله
 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
عنوان دیگر
 Rushd va yādgīrī-i ḥarkatī
زبان
 فارسی همراه با چکیده انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://jmlm.ut.ac.ir/
شاپا چاپی
 9333-2008
مدیر مسئول
 دکتر رضا رجبی
صاحب امتیاز
 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
ناشر
 دانشگاه تهران
وب‌سایت ناشر
 http://ut.ac.ir/fa
سردبیر
 فضل اله باقرزاده
مدیر داخلی
 صغری آزموده
گروه‌بندی
 Q3
ضریب تاثیر
 0/047
نمایه‌ها
 ISC، OTHER
تلفن
 021-61118934
پست الکترونیک
 jmlm@ut.ac.ir
مصوب
 وزارت علوم


نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشگاه تهران

 

 

مدیر مسئول: دکتر رضا رجبی  (استاد دانشگاه تهران)

  سردبیر: دکتر باقرزاده (دانشیار دانشگاه تهران) 

 

1. دکتر غلامعلی افروز (استاد دانشگاه تهران)

3. دکتر رسول حمایت طلب (دانشیار دانشگاه تهران)

5. دکتر بهروز عبدلی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ) 

7. دکتر مهدی نمازی زاده (دانشیار دانشگاه اصفهان) 

8. دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی (استاد دانشگاه امام حسین (ع))

 

مدیر داخلی: صغری آزموده

ویراستار ادبی: فاطمه جهانگیری

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر