موسسه فرنام

نشریه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست

نام مجله
 نشریه جهانی علوم و مدیریت محیط زیست
عنوان دیگر
 GJESM
زبان
 انگلیسی
نوع انتشار
 فصلنامه
وب‌سایت
 https://www.gjesm.net
شاپا چاپی
 2383-3572
شاپا الکترونیک
 2383-3866
مدیر مسئول
 پروفسور جعفر نوری
صاحب امتیاز
 پروفسور جعفر نوری
ناشر
 ISWA-GJESM
وب‌سایت ناشر
 https://www.gjesm.net
سردبیر
 پروفسور جعفر نوری
مدیر داخلی
 پروفسور سیواکومار
گروه‌بندی
 Q1
نمایه‌ها
 ISI، SCOPUS، DOAJ، CHEMICAL ABSTRACT، OTHER
پست الکترونیک
 gjesm.publication@gmail.com
هزینه چاپ
 مجانی
متوسط زمان داوری
 2 هفته
مصوب
 وزارت علوم