موسسه فرنام

انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران

آدرس: http://ihepsa.com/


برگزاری اولین گردهمایی متخصصین آموزش بهداشت کشور در شهر همدان در تاریخ 10/4/1376  و تصویب پیش نویس اساسنامه انجمن در اولین جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ 12/8/1376 ، انجمن علمی آموزش بهداشت  ایران به منظور ارتقاء علمی رشته و افزایش ارائه خدمات کمی و کیفی به جامعه در ابعاد آموزشی و پژوهشی، با مجوز کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در تاریخ 20/11/1377 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. هیئت مؤسس انجمن آقایان دکتر داوود شجاعی زاده، دکتر علی اکبر جعفری موسوی و دکتر محمد حسین تقدیسی هستند. تا کنون چهار دوره انتخابات برگزار شده که در جدول زیر  مشخصات مربوط ذکر شده است.

مجله آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، توسط موسسه دانش گستر فرنام پیشتیبانی شده و امور مربوط به انتشار مجله، انجام می پذیرد.