موسسه فرنام

دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی ایرانفرنام افتخار دارد تا اولین مجله انگلیسی این دانشکده را به عنوان Function and Disability Journal بر اساس استانداردهای بین المللی منتشر کند.

 
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان با سابقه ترین مرکز دانشگاهی کشور در پذیرش دانشجو و تربیت کارشناسان رشته های مختلف علوم توانبخشی، در صدد است که در جهت تعالی جایگاه ممتاز خود، به بالاترین سطح کمی و کیفی در آموزش (نظری، عملی و بالینی) و پژوهش دست یابد، به افزایش سطح سلامت جامعه کمک نماید، ارائه خدمات پیشگیری و توانبخشی در حوزه اختلالات جسمی،روانی، ذهنی، شنوایی، بینایی و گفتار و زبان را به استانداردهای جهانی برساند، به قطب علمی و بالینی توانبخشی در کشور و منطقه تبدیل گردد و جایگاه علمی برتر را در میان مراکز دانشگاهی منطقه و جهان بدست آورد.

تربیت نیروی انسانی متخصص کارآمد در رشته های مختلف علوم توانبخشی بر مبنای اصول آموزش پاسخگو. (آموزشی)

گسترش دانش و فناوری در رشته های مختلف علوم توانبخشی در کلیه مقاطع تحصیلی. (آموزشی-پژوهشی)

دستیابی به استانداردهای جهانی در ارائه خدمات آموزشی و درمانی. (آموزشی-ارائه خدمات)

ارتقاء دانش حرفه ای دانش آموختگان رشته های توانبخشی.(آموزشی)

دستیابی به استانداردهای اجرایی در کلینیک های آموزشی - درمانی رشته های توانبخشی و ایجاد معاونت درمان (توانبخشی).

(ارائه خدمات)

(ارائه خدمات)

توسعه ارتباطات علمی با دانشگاه های خارج از کشور. (آموزشی-پژوهشی)

تقویت جایگاه توانبخشی در نظام سلامت (ارائه خدمات)