موسسه فرنام

انجمن میکروب شناسی ایران

آدرس: http://www.ism.ir/


تاریخچه انجمن میکروب شناسی ایران:


هر3 سال یکبار همزمان با برگزاري كنگره ساليانه ميكروب شناسي انتخابات سراسري هيئت مديره انجمن صورت مي پذيرد. هيئت مديره مسئول سازماندهي كليه فعاليتهاي انجمن مي باشد و تركيب آن شامل رئيس، نايب رئيس، خزانه دار، دبير و بازرس مي باشد. رئيس هيئت مديره توسط اعضاي هيئت مديره و براي يك دوره 3 ساله انتخاب مي گردد. لازم به ذكر است كه جناب آقاي دكتر رضا اميري قراگوزلو اولين رئيس هيئت مديره انجمن بودند.

انجمن ميكروب شناسي ايران 2 مجله علمي معتبر را منتشر مي سازد كه عبارتند از مجله ميكروب شناسي ايران كه به زبان انگليسي منتشر مي شود و مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران كه به زبان فارسي منتشر مي گردد. مجلات مذكور تحت امتياز رسمي انجمن ميكروب شناسي ايران بوده و جديدترين يافته هاي به دست آمده توسط محقققان و پزشكان در زمينه اپيدميولوژي، مشكلات باليني، تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماريهاي عفوني را در برمي گيرند. مجلات به صورت فصلنامه منتشر گشته و به صورت منظم در اختيار مشتركين قرار مي گيرند. همچنين اعضاي انجمن امكان دسترسي مستقيم و آنلاين به وب سايت مجله ميكروب شناسي ايران را دارند.

انجمن ميكروب شناسي ايران نقش مهمي را در زمينه ساماندهي و تبادل آخرين اطلاعات علمي در زمينه ميكروب شناسي پزشكي، ميكروب شناسي غذايي، ميكروب شنلسي محيطي، ميكروب شناسي پايه، بيوتكنولوژي و ويروس شناسي ايفا مي كند كه مورد استفاده آزمايشگاه هاي تشخيص پزشكي، مراكز تحقيقاتي، پزشكان و صنايع مختلف مي باشد.
 

بخشي از اهداف و برنامه هاي انجمن ميكروب شناسي ايران عبارتند از:

 

1.ساماندهي و بهبود در تشخيص بيماريهاي عفوني، مراقبت از بيماران وآموزش ميكروبيولوژيست‌ها، پزشكان، محققان و علاقمندان به ميكروب شناسي
2.ارتقا سطح اگاهی در پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي عفوني و غلبه بر مشكلات موجود در زمينه درمان بيماريهاي عفوني
3.ارتقا سطح سلامت در جامعه و افزايش آگاهي عمومي در زمينه بيماريهاي عفوني
4. پشتيباني از طرحهاي تحقيقاتي، ارتقا سطح آموزش و مهارت‌هاي ميكروب شنلسي
5.افزايش اطلاعات در زمينه بيماريهاي عفوني از طريق پروژه هاي تحقيقاتي و كارگاه هاي آموزشي
6.تبادل تجربيات فني و تخصصي در زمينه بيماريهاي عفوني و ساير شاخه هاي ميكروبيولوژي
انجمن ميكروب شناسي ايران مشتاق است كه جهت گسترش تبادل اطلاعات و يافته‌هاي علمي با ساير انجمن‌هاي عفوني و ميكروبيولوژي در سراسر ايران و جهان همكاري مستمر و صميمانه اي داشته باشد.