همانطور که می دانید یکی از مهمترین بخش های هر مقاله علمی، رفرنس دهی و منابع می باشد. در هنگام نوشتن مقالات علمی شماره منابع باید در جایی که مطلب عنوان شده است قید شود و یا به صورت پاورقی آورده شود. علاوه بر این شماره گذاری منابع به ترتیبی که در متن عنوان شده است بسیار مهم است. این کار به صورت عادی و دستی سخت است. زیرا ممکن است بخواهید یک منبع به متن اضافه کنید یا آن را جا به جا کنید که به این ترتیب شماره گذاری ها به هم ریخته و باید از اول این کار انجام گیرد. پس بهترین راه استفاده از قابلیت رفرنس نویسی نرم افزار حرفه ای Endnote و یا Mendeley می باشد.  کار با این نرم افزار بسیار ساده در عین حال وقت گیر و برای نویسندگان ضروری است. 

کارشناسان موسسه دانش فرنام، برای صرفه جویی در وقت نویسندگان مقالات و یا پایان نامه ها، بصورت حرفه ای، متن ساده منابع را که قالباً در فرمت اشتباه و غیراستاندارد می باشد را دریافت و در کمترین زمان ممکن در قالب درست درخواستی نویسنده مانند ونکوور یا APA به شما تحویل می دهند.  

کلیه منابع اصلاح و در صورت نیاز فایل اصلاحات نیز جدا از فایل تکمیل شده همراه با فایل کتابخانه اندنوت یا مندلی یا رفرنس منیجر ارسال می گردد.