اصل اول: محرمانگی اطلاعات

 

کلیه خدمات ویراستاری، ترجمه، اصلاح منابع و مدیریت مجلات موسسه دانش گستر فرنام، تحت قوانین محرمانگی اطلاعات موسسه قرار داشته و به هیچ عنوان به غیر از پرسنل رسمی موسسه و سفارش دهنده ، شخص دیگری در جریان متن، نام نویسنده و اطلاعات شخصی سفارش دهنده، قرار نخواهد گرفت. کارکنان بخش ویراستاری بعد از اتمام ویراستاری کلیه فایل ها مرتبط با پرونده را از سیستم خود حذف می نمایند و اطلاعات مشتری، تنها تا شش ماه بر روی سرورهای قدرتمند موسسه فرنام نگهداری خواهد شد. امنیت سرورها، بر عهده تیم فناوری اطلاعات موسسه بوده و کلیه خدمات و سامانه ها بر روی سرورهای داخل ایران نگهداری می شوند. 

 

 

اصل دوم: موضوعات ویراستاری

سطح ویراستاری برنزی:

خدمات ویراستاری شرکت فرنام در سه سطح انجام می پذیرد. سطح اول یا proofreading  یا برنزی در مرحله اول شامل ویرایش کلی متن، تصحیح اشتباهات تایپی، املایی، گرامری و جمله بندی صحیح است. انتخاب کلمات بر حسب مورد در راستای بهبود درک و فهم خواننده دستخوش تغییرات خواهد شد. دقت فرمایید که جمله اصلی نویسنده معمولا بازنویسی نمی شود و ماهیت و اصالت جمله اصلی حفظ خواهد شد. بزرگ نویسی حرفات اول کلمات در موقعیت صحیح، مخفف ها و غیره اصلاح می گردد. جملات با معنا و مفهوم تکراری با اجازه نویسنده حذف می شوند. معیارهای اندازه گیری استاندارد جایگزین خواهند شد. رفرنس ها در این سطح ادیت تغییری نمی کنند و قاعدتا جز شمارش کلمات حق الزحمه ادیت نخواهد شد.

سطح ویراستاری نقره ای:

سطح دوم ویرایش در موسسه دانش گستر فرنام ادیت اساسی می باشد. علاوه به موارد ذکر شده در بالا شامل ویرایش ادبی، نگارشی، املایی و گرامری جملات با مفهموم مبهم کاملا بازنویسی می شوند تا برای خواننده مشخص تر و قابل درک تر شود. برخلاف سطح اول هماهنگی جملات در پاراگراف ها اصلاح می شود. پاراگراف ها بصورت منطقی در شروع و پایان و هماهنگی افعال و تاخر و تقدم سامان دهی می شوند. نکته قابل اشاره و مهم ویراستاری متن بر اساس دست نامه بین المللی AMA ایالات متحده است که ویراستاری متن را بر اساس اصول تایید شده بین المللی نگارش مقالات سوق می دهد. تصحیح برخی اشتباهات متن همراه با کامنت های مرتبط از کتاب فوق در متن آورده می شود تا نویسنده بصورت مستند از علت تغییر واژه یا عبارت آشنا شود. عبارت های به ظاهر درست ولی غیر native حذف و جایگزین خواهد شد.

سطح ویراستاری طلایی:

در این سطح ویراستاری، علاوه بر تمام نکات ویراستاری نقره ای، چارچوب و قالب مقاله بر اساس سفارش نویسنده بر اساس مجله مورد نظر برای سابمیت تغیر خواهد کرد تا روند پذیرش مقاله تسریع شود. در این سطح همچنین ارتباط منطقی جملات با قسمت های مختلف مقاله مانند روش انجام کار یا نتایج یا بحث و نتیجه گیری سنجیده خواهد شد. عبارت های به ظاهر درست ولی غیر native حذف و جایگزین خواهد شد. سطح سوم ویرایش، همچنین  نگارش نامه cover، نامه پاسخ به ویراستار، تصحیح غلط ها بر حسب نظر داور و 6 ماه گارانتی شرکت برای ادیت مجدد مقاله درصورت هرگونه نیاز به ویرایش احتمالی متن در آینده را نیز در بر میگیرد.