اصل اول: محرمانگی اطلاعات

کلیه خدمات موسسه دانش گستر فرنام، متن کتاب، جزوه و مقاله ی سفارش دهنده، تحت قوانین محرمانگی اطلاعات موسسه قرار داشته و به هیچ عنوان به غیر از فرد ویراستار و سفارش دهنده، شخص دیگری در جریان متن، نام نویسنده و اطلاعات شخصی سفارش دهنده، قرار نخواهد گرفت. ویراستار بعد از اتمام ویراستاری کلیه فایل ها مرتبط با پرونده را از سیستم خود حذف می نماید و اطلاعات مشتری، تنها تا شش ماه بر روی سرورهای قدرمند موسسه فرنام نگهداری خواهد شد. 

اصل دوم: موضوعات ویراستاری

ویراستاری برنزی: 

ویرایش صوری (سطح برنزی)، ساده ترین مرحله ویرایش است و در این پکیج، غلط های املایی، تایپی و روش صحیح رسم الخط متن ارزیابی و سپس اصلاح می گردد.

همچنین در این سطح، سرقت ادبی مقاله شما بررسی شده و صورت سفارش مشتری، سرقت ادبی مقاله مرتفع می گردد. بدیهی است که با حفظ اصالت اثر مقالات دارای کمتر از 60 درصد سرقت ادبی قابل اصلاح هستند. 

ویراستاری نقره ای: 

ویرایش زبانی یا ادبی (سطح نقره ای)، درستی واژه ها و کاربرد افعال و جملات بررسی می کند و در صورت نیاز کلمات درست و یا جملات بهتر را بصورت پیشنهاد مشخص می کند. 

 ویراستاری طلایی: 

 خدمات طلایی ویراستاران بنیادین موسسه فرنام شامل، بررسی ساختار و محتوا و ارزیابی استنادات می باشد. این سطح از ویراستاری به یکپارچگی پاراگراف ها، پیشنهادات ادبی می پردازد. ویراستار از نظر تخصص دارای تخصص ویراستاری در رشته های مرتبط بوده و می تواند مفهوم مقاله را نیز تشخیص داده و می تواند بر اساس علم مقاله نویسی، متن را بصورت پیشنهادی و با استفاده از قابلیت Track Change نرم افزار مایکروسافت آفیس 2013 پاراگراف ها را بازنویسی کند، این سطح، دارای گارانتی شش ماهه بوده و تعامل بین نویسنده و ویراستار حفظ می گردد. ویراستار بعد از ویراستاری متن مقاله، فایل ها را برای نویسنده ارسال کرده و چنانچه نویسنده نظری و نکته ای را مشخص کند، ویراستار، بخش مورد نظر را دوباره بازبینی می کند.