اصل اول: محرمانگی اطلاعات

کلیه خدمات ویراستاری، ترجمه، اصلاح منابع و مدیریت مجلات موسسه دانش گستر فرنام، تحت قوانین محرمانگی اطلاعات موسسه قرار داشته و به هیچ عنوان به غیر از پرسنل رسمی موسسه و سفارش دهنده ، شخص دیگری در جریان متن، نام نویسنده و اطلاعات شخصی سفارش دهنده، قرار نخواهد گرفت. کارکنان واحد ترجمه بعد از اتمام ترجمه کلیه فایل ها مرتبط با پرونده را از سیستم خود حذف می نمایند و اطلاعات مشتری، تنها تا شش ماه بر روی سرورهای قدرتمند موسسه فرنام نگهداری خواهد شد. امنیت سرورها، بر عهده تیم فناوری اطلاعات موسسه بوده و کلیه خدمات و سامانه ها بر روی سرورهای داخل ایران نگهداری می شوند. 

اصل دوم: موضوعات ترجمه

 

سطح ترجمه نقره ای:

سطح دوم ترجمه در موسسه دانش گستر فرنام ترجمه اساسی می باشد. همچنین بعد از مرحله ترجمه به فارسی، یک مرحله ویراستاری فارسی نیز بر روی مقاله شما صورت میگیرد.  این ویراستاری،  شامل ویرایش ادبی، نگارشی، املایی می شود تا متن برای خواننده مشخص تر و قابل درک تر شود. برخلاف سطح اول هماهنگی جملات در پاراگراف ها اصلاح می شود. پاراگراف ها بصورت منطقی در شروع و پایان و هماهنگی افعال و تاخر و تقدم سامان دهی می شوند. 

سطح ترجمه طلایی:

در این سطح ترجمه، علاوه بر ترجمه انگلیسی به فارسی متن، بازخوانی توسط ویراستار صورت میگیرد تا مفهوم فارسی مقاله کامل گردد. سپس یک مرحله ویراستاری شامل تمام نکات ویراستاری نقره ای صورت می گیرد. در ادامه چارچوب و قالب مقاله بر اساس سفارش تنظیم می گر دد.  در سطح طلایی ترجمه،  ارتباط منطقی جملات با قسمت های مختلف مقاله مانند روش انجام کار یا نتایج یا بحث و نتیجه گیری سنجیده خواهد شد. عبارت های به ظاهر درست ولی غیر اصولی حذف و جایگزین خواهد شد. سطح سوم ترجمه، شامل 6 ماه گارانتی موسسه  برای ادیت مجدد مقاله فارسی درصورت هرگونه نیاز به ویرایش احتمالی متن در آینده را نیز در بر میگیرد.