نکاتی درباره صفحه آرایی و آماده کردن فایل برای کسانی که خود میخواهند صفحه آرایی کتاب خود را انجام دهند در ذیل آمده است. بهتر است برای سنجیدن تعداد صفحات کتاب خود، ابتدا مطابق روش زیر عمل کنید. 

برای بدست آوردن تعداد حدودی صفحات کتاب خود می توانید بدین صورت عمل کنید:برای تبدیل کتاب به سایز رقعی اندازه سایز را ۱۴٫۵ در ۲۱ و Margins را ۲ بگذارید.

برای تبدیل کتاب به سایز وزیری اندازه سایز را ۱۷٫۵ در ۲۵ و Margins را ۲٫۲ بگذارید.

تمامی فاصله ها به سانتی متر هستند.


برای آماده کردن فایل کتاب خود اندازه ها را به روشی که ذکر شد تنظیم کنید. برای شماره گذاری صفحات دقت کنید که شماره گذاری دقیقا از همان صفحه اول شروع می‌شود. در واقع صفحه بسم ا… صفحه شماره یک در کتاب شما است.
بهترین کار برای درست عمل کردن به این صورت است که کتابی را که تقریبا هم موضوع کتاب شماست به دست بگیرید و مطابق با آن صفحات خود را تنظیم کنید.
صفحه اول: بسم ا…
صفحه دوم: صفحه را سفید بگذارید.
صفحه سوم:  عنوان کتاب و نام نویسنده یا مترجم
صفحه چهارم: این صفحه مختص فیپا و شناسنامه کتاب است که توسط ناشر تهیه می‌شود که شما می‌توانید آن را سفید بگذارید.
صفحات بعدی شامل فهرست، مقدمه، تقدیم و …… و مطالب اصلی است که کاملا میتوانید با سلیقه خود آن را تکمیل نمایید.